Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

17 sept. 2014

COLEGUL ȘI PRIETENUL EDUARD BAIDAUS – LA VÂRSTA DE 50 ANI

COLLEAGUE AND FRIEND EDUARD BAIDAUS – AT THE AGE OF 50

Historian Eduard Baidaus turns beautiful 50 years old on September 17, 2014. On the occasion of the jubilee we bring our warmest wishes for health, success in all areas of life, new achievements in the scientific realm, and our assurance that he is not forgotten by his colleagues and friends in Chisinau. This anniversary, which he marks at full intellectual force - even if he is settled in Canada far away from the Motherland - is a great opportunity to assess his work and completed achievements.

Istoricul Eduard Baidaus împlinește la 17 septembrie frumoasa vârstă de 50 ani. Cu ocazia jubileului aducem cele mai calde urări de sănătate, succes în toate domeniile vieții, noi realizări pe tărâm ştiinţific şi asigurarea noastră că nu este uitat de vechii colegi şi prieteni din Chişinău. Această aniversare, pe care Domnia sa o marchează în plină forţă intelectuală – chiar dacă este stabilit departe de Patrie – în Canada, este un prilej deosebit pentru a-i evalua activitatea și realizările parcurse.

Născut în satul Chetrosu, raionul Drochia, Moldova – 17.09. 1964.

• Studii:

- Facultatea de Istorie şi Pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Specialitatea Istorie şi Drept. Absolvire cu menţiune (1990).

- Doctor în ştiinţe istorice (1995) cu lucrarea „Ţara Moldovei în context politic internaţional din Europa de Est (1634-1653)” - Conducător ştiinţific: dr. hab., prof univ. Demir Dragnev.

• Distincţii de stat:

- Laureat al Concursului Republican „Premiul pentru Tineret în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii,” Chişinău (1998).

• Funcţii didactice, academice, administrative:

- Profesor, Catedra de Istorie, Queen’s College, Mississauga, ON, Canada (2006-2008)

- Lector, lector superior, conferenţiar universitar - Catedra Istorie Universală, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (1990-2006)

- Visiting Professor, Departamentul Istorie, Armstrong Atlantic State University, Savannah, GA, SUA (2003-2004)

- Cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior, coordonator - Secţia Istorie Medie, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1995-2004)

- Decanul Departamentului Studii fără Frecvenţă, Facultatea de Drept, Prim-Vicerector pentru studii al Universităţii de Criminologie din Moldova (1998-2003)

• Direcţii de cercetare:

- „Conflicte înghețate”; politici identitare; Moldova sovietică si post-1991; extinderea Uniunii Europene și NATO.

- Istoria politică şi diplomaţia statelor din Europa est-centrală; raporturile ţărilor române cu Polonia, Rusia, imperiile Habsburgic şi Otoman (sec. XVI- XVIII).

- Basarabia şi Transnistria în secolele XIX-XX.

• Proiecte și stagii de documentare: Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria, SUA, Canada.

• Publicaţii – cca 70, dintre care:

-         Istoria Evului Mediu şi Modernă Timpurie. Materiale didactice. Ed. Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinau, 2006

-         Istoria Universală a Statului şi Dreptului. Ghid pentru studenți. Ed. Universităţii de Criminologie din Moldova, Chişinau, 2003 

-         Politica şi diplomaţia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653). Ed. Civitas, Chişinău, 1998.Dl Baidaus a fost conducător ştiinţific la teza de doctorat a dlui Victor Damian „Căzăcimea ucraineană în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a sec. al XVI-lea – începutul anilor ’80 ai sec. al XVII-lea)”, susţinută cu succes la Chişinău în 2007.

Eduard a emigrat din Moldova și s-a stabilit cu familia în Canada în 2006. Actualmente face al doilea doctorat la Facultatea de Istorie a Universității din Alberta în orașul Edmonton. Tema de cercetare este: „Constructing Nations in Frozen Conflicts: The Transnistria Problem in Moldova and in the Geopolitics of Russia, Ukraine, Romania, and the European Union.”

Fiind recunoscut ca un istoric redutabil, comunitatea academică din Republica Moldova și de peste hotare apreciază valoroasa contribuție a dlui Baidaus la cercetarea istoriei naţionale şi universale. Suntem în așteptarea noilor lucrări privind problema Transnistreană, asupra cărei domnia sa lucrează în prezent. Calităţile umane, ce-l caracterizează – principialitatea şi onestitatea – îl vor ajuta, la sigur, să se afirme şi în Occident.

La Mulţi Ani!

Cu prietenie,

Demir DRAGNEV, dr. hab., prof univ., membru corespondent al AŞM
Vlad MISCHEVCA, dr., conferenţiar
 & colegii de la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Vezi interviul acordat de către Eduard Baidaus pentru „Europa Liberă”:
 „Da, am plecat în cercetare...”   http://www.europalibera.org/content/article/24458595.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu