Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

12 aug. 2014

Timbre noi cu gafe vechi

SESIZARE

De la momentul adoptării Legii Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi Legii Nr. 32 din  07.03.2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova, a trecut destul timp. Însă, din păcate, cele două simboluri naţionale (materiale) – Stema şi Drapelul - sunt cunoscute destul de superficial (fiind respectate în aceeaşi măsură), iar modul lor de utilizare şi propagare este mai mult ocazional şi aproximativ decât unul permanent, patriotic şi conform normelor legale.
Deşi legile sunt foarte clare, în realitate, dupa cum vedem din ultima emisie filatelică a Î.S. „POȘTA MOLDOVEI”, ele sunt prea puţin respectate. Noul timbru poștal emis pentru a marca semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană (Bruxelles, 27 iunie 2014), pus în circulaţie pe 9 august a.c., reprezintă drapelul Republicii Moldova alături de cel al Uniunii Europene. Valoarea nominală a acestei mărci este de 1,75 lei și a fost emisă într-un tiraj de 200 de mii de exemplare (tipografia „Nova Imprim”). Design-ul timbrului a fost realizat de pictorul Vitaliu Pogolșa. http://www.jurnal.md/ro/news/marca-po-tala-pentru-a-marca-semnarea-acordului-de-asociere-rm-ue-1174156/ 

Contrar celor specificate în legislaţia naţională, drapelul de Stat al Republicii Moldova de pe acest timbru poştal nu corespunde cromaticii legale (mai ales în culoarea albastră) a Tricolorului Naţional, iar orice abatere de la parametrii stabiliţi de lege, duc automat la anularea definirii ca „Drapel de Stat” a produselor vexilologice care-l reproduc eronat.
Astfel, Articolul 2 al Legii privind Drapelul de Stat stipulează expres că: „(7) Drapelul de Stat şi imaginea acestuia, indiferent de dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmai nuanţelor şi proporţiilor stabilite”; „(5) Nuanţele heraldice ideale ale culorilor Drapelului de Stat sînt albastru (azur) de Berlin, galben crom şi roşu vermion. (6) Recomandările tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice şi a proporţiilor la fabricarea şi reproducerea Drapelului de Stat sînt stabilite în anexa nr. 2.”
Nuanţele cromatice recomandate:[1]
Culoarea
Nuanţa
Pantone
CMYK
RGB
HTML

Albastru (azur)
Albastru de Berlin
293c
97.81.0.0
0-70-174
#0046AE
Galben
Crom
109c
1.15.100.0
255-210-0
#FFD200
Roşu
Vermion
186c
13.100.90.4
204-9-47
#CC092F


Imaginea din timbrele menţionate şi a plicului „Prima zi a emisiunii” (09.08.2014) conţin, cel puţin, câteva abateri vizibile de la parametrii oficiali ai Drapelului de Stat: cromatica greşită a culorilor şi proporţia denaturată a Stemei faţă de întreg Drapelul (care este mai dificil de sesizat din cauza executării desenului pânzei drapelului în poziţie înclinată, fâlfâind în bătaia vântului), precum şi în proporţia micşorată a Drapelului Republicii Moldova faţă de Drapelul UE.
„II. Proporţiile Stemei de Stat reprezentate pe Drapelul de Stat faţă de pînza drapelului se determină după următoarele principii:
1. Centrul stemei se află la intersecţia axei verticale care trece prin vîrful scutului heraldic cu axa orizontală care trece prin linia de tăiere a scutului heraldic şi prin vîrfurile urechilor capului de bour (anexa nr. 1).
2. Stema se înscrie într-o circumferinţă cu raza egală cu distanţa dintre centrul stemei şi extremitatea de sus a crucii din ciocul acvilei, astfel încît şi vîrfurile extreme de jos ale aripilor acvilei se înscriu în această circumferinţă (anexa nr. 1).
3. Centrul stemei este mai ridicat faţă de centrul pînzei drapelului cu 0,03 din înălţimea drapelului.
4. Proporţia dintre lăţimea stemei şi lungimea drapelului este de 1:5.
5. Lăţimea stemei reprezintă segmentul imaginar de pe axa orizontală cu extremităţile pe marginile exterioare ale aripilor acvilei.” (Anexa nr. 2: Recomandări tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice şi a proporţiilor la fabricarea şi reproducerea Drapelului de Stat).
Totodată, Legea cu privire la Stema de Stat stipulează clar că:
„(3) Imaginea Stemei de Stat poate fi reprodusă nestingherit pe diverse ediţii, suvenire, obiecte destinate uzanţelor de protocol realizate de Preşedintele Republicii Moldova, de Parlament sau de Guvern. Pe alte ediţii, emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc., imaginea Stemei de Stat poate fi reprodusă numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (4) Utilizarea sau reproducerea comercială a Stemei de Stat se autorizează de către Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.” (Articolul 7. Reproducerea imaginii Stemei de Stat în alte însemne şi pe obiecte).


Însă, din câte cunoaştem „Poşta Moldovei” NU are un asemenea aviz din partea CNH.

Atenţionăm că, locul Drapelului de Stat (cu Stema Republicii Moldova) de pe timbru este într-o poziţie subordonată faţă de Drapelul Uniunii Europene (fiind plasat mai jos şi în stânga heraldică), ceea ce contravine legislaţiei în vigoare:
„(3) Stemele şi alte însemne heraldice înregistrate utilizate în context cu Stema de Stat ocupă o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, şi se ordonează în conformitate cu ierarhiile teritoriale, corporative sau private, iar cele cu demnitate egală – în ordine alfabetică.
    (4) Însemnele emblematice neheraldice (embleme, mărci, sigle etc.) înregistrate oficial sau omologate în Republica Moldova se utilizează în context cu Stema de Stat şi cu alte steme din Republica Moldova ca excepţie, dacă nu ofensează demnitatea heraldică şi nu depăşesc dimensiunile liniare ale stemelor din context. Acestea se amplasează în poziţie secundară faţă de Stema de Stat şi celelalte steme şi se ordonează în modul stabilit la alin. (3).” (Articolul 8. Utilizarea Stemei de Stat alături de alte steme şi embleme)
Cât priveşte imaginea Drapelului Uniunii Europene, putem să ne pronunţăm că acesta a fost prezentat, de asemenea, cu abateri cromatice  şi de compoziţie faţă de drapelul etalon al UE. Deoarece, cromatica albastră nu corespunde originalului, iar stelele galbene nu sunt dispuse vertical şi nu sunt corect poziționate în cerc: trebuie să fie aranjate la fel ca orele de pe cadranul ceasului. Se creează iluzia că stele sunt mai mult decât 12 (de facto, vizibile fiind doar 11).
Vezi extras din Anexa A1. Ghid grafic pentru reprezentarea drapelului european: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_ro.htm   http://publications.europa.eu/code/ro/ro-5000100.htm 
„Stelele sunt dispuse la fel ca orele de pe cadranul unui ceas. Numărul lor este invariabil.Culori agreate

Emblema
Emblema are următoarele culori: Pantone Reflex Blue pentru suprafața dreptunghiului, Pantone Yellow pentru stele. Gama internațională Pantone este foarte răspândită și ușor de procurat, chiar și de către neprofesioniști.

Reproducerea în tetracromie
În cazul utilizării procedeului tetracromiei, nu este posibilă utilizarea celor două culori standardizate. În consecință, ele trebuie recreate utilizându-se cele patru culori ale tetracromiei. Pantone Yellow se obține utilizând 100 % de „Process Yellow”. Prin amestecul a 100 % de „Process Cyan” cu 80 % de „Process Magenta” se obține o culoare foarte asemănătoare cu Pantone Reflex Blue.
Internet
În paleta de culori pentru internet, Pantone Reflex Blue corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399), iar Pantone Yellow corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).
Emblema se reproduce, de preferință, pe fond alb. Evitați fondurile în culori diferite și tonurile care nu se potrivesc cu albastrul. În cazul în care nu există o alternativă la fondul colorat, trasați un chenar alb în jurul dreptunghiului, lățimea chenarului fiind egală cu 1/25 din lățimea dreptunghiului.


Exemple de reproducere incorectă

1.
Emblema este răsturnată.

 
2.
Stelele nu sunt dispuse vertical.

 
3.
Stelele nu sunt corect poziționate în cerc: trebuie să fie aranjate la fel ca orele de pe cadranul ceasului.”

 


Concluzionând, putem constata că, timbrul şi plicul emis de „Poşta Moldovei” la 9.08.2014 conţin un şir de abateri de la imaginea grafică etalon a Drapelului şi Stemei de Stat a Republicii Moldova (în ceea ce priveşte cromatica şi proporţiile), precum şi a Drapelului UE - necesitând o expertizare din partea Comisiei Naţionale de Heraldică pentru o ulterioară corectare (redesenare) în concordanţă cu Legislaţia în vigoare. Iar timbrele deja emise pot avea o valoare doar în calitate de piese de colecţie filatelică şi nici de cum unele de uz legal.


Chişinău, 12 august 2014.

dr., confer. Vlad MISCHEVCA,
membru al Comisiei Naţionale de Heraldică
miskewka@yahoo.fr   069394467mob.
ANEXĂ:
Drapelul UE (foto)
P.S.
[1] Legea Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Publicată: 26.11.2010 în Monitorul Oficial, Nr. 231-234.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu