Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

28 mar. 2012

Tricolorul în bătaia vânturilor de la Nord

Drapelul sub flamura cărui s-au organizat mitingurile de protest în mai multe localități, steagul  scandalos fiind arborat ulterior în unele oraşe din Nordul Republicii (Edineț, Soroca, Bălţi, Drochia ş.a. în urma deciziilor luate în acest sens de consiliile locale dominate de reprezentanţi ai Partidului Comuniştilor a fost utilizat fără autorizarea din partea Comisiei Naţionale de Heraldică.  La Edineț, unde drapelul a fost arborat încă la începutul acestui an, organele abilitate tot mai cercetează cazul, dar „nu au găsit nicio încălcare a legii” din partea autorităților raionale – în situaţia când se încalcă flagrant Legea Drapelului de Stat, adoptată în 2010, care stipulează foarte clar că: „pe teritoriul Republicii Moldova nu pot fi arborate decât drapele și însemnele vexilare înregistrate de Comisia Națională de Heraldică în Armorialul General al Republicii Moldova” (Legea despre Drapelul de Stat din 2010 - Art.9 (3).[1]
Iniţial s-a pretins că erijarea ortacilor protestatari se face sub aşa-numitul „drapel al lui Ştefan cel Mare” (cu un cap de bour pe un fundal bicolor, roșu-albastru -?), dar după ce s-au expus criticile Comisiei Naţională de Heraldică referitor la faptul că, arborarea este ilegală și trebuie sancționată, potrivit legii privind Drapelul de Stat, „patrioţii” şi ceilalţi partizani ai partidelor de stânga încearcă deja să-şi legifereze acţiunile. S-a reieşit din faptul  că, deoarece cei care au arborat drapele neconforme legislaţiei, dar și cei care au mărșăluit cu ele la mitingurile de protest pe care le-au organizat comuniştii, pot fi sancționați, ar vrea ca „aceste drapele istorice” să fie înregistrate oficial de către CNH, care este organul suprem autorizat cu înregistrarea simbolurilor publice. Deoarece, conform Legii în vigoare Cu privire la Simbolurile publice – Articolul 8. (1) Comisia Naţională de Heraldică, instituită pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, este autoritatea naţională care promovează politica de stat unitară în domeniul simbolurilor publice în Republica Moldova.
Istoricii cunosc foarte bine ce steaguri avuse domnul Ștefan cel Mare şi Sfânt (păstrându-se până în zilele noastre doar două), care nu şi-a sfinţit drapele bicolore, precum se pretinde de către cei neavizaţi.

    
Autoritățile locale din municipiul Bălți, controlate de PCRM, continuând să sfideze legislaţia şi promovând scindarea societăţii  au pregătit un proiect de hotărâre, prin care își propun să oficializeze „drapelul istoric al Țării Moldovei”. De asemenea, consilierii comuniști vor să adopte un Regulament de „utilizare a drapelului istoric al Țării Moldovei”, care, printre altele, prevede ca acesta („în două variante: drapelul de bază şi zilnic”) să fie arborat pe edificiile oficiale din Bălți, reprezentând „un simbol istoric pe teritoriul municipiului Bălţi”.[2]
Constatăm, că această stare de lucruri, ce poate fi definită drept o anarhie vexilologică în Republica Moldova - se extinde şi capătă proporții, deoarece susținătorii comuniștilor și deputații fracțiunii PCRM, care participă la „marșurile sociale împotriva Alianței pentru Integrare Europeană” – arborează şi flutură, în fond, doar drapele neautorizate. Acestea sunt drapele buclucaşe, promovate cu insistenţă în ultimii ani de către partidele de stânga şi „patrioţii moldoveni”. Se probează, din ce în ce mai insistent, uzurparea şi profanarea simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova printr-un însemn vexilologic nou, plăsmuit special în acest scop şi considerat de către promotorii săi, nici mai mult, nici mai puţin ca fiind: „steagul istoric al Moldovei” – drapelul roșu-albastru.

Din şirul drapelelor istorice moldoveneşti cunoscute – „drapelul” înaintat de către Consiliul Municipal Bălţi, fiind deja arborat la Edineţ, Drochia, Cimişlia ş.a. şi fluturat pe la mitinguri în ultimii doi ani nu se regăseşte în lucrările de specialitate în domeniul heraldicii.[3]

Vexilologia naţională a înregistrat drapele bicolore orizontale Roşu -Albastru în perioada „regulamentară”, autorizate de Regulamentele Organice în calitate de stindarde militare şi pavilioane maritime (1832). Până la Unirea Principatelor, Moldova din dreapta Prutului a avut oficial confirmate de către puterea „suzerană” − Imperiul otoman și cea „protectoare” − Imperiul țarist − steaguri cu o cromatică bicoloră: roșu-albastru, însemne, despre care domnitorul Alexandru Ioan Cuza avea să spună la 1863, că sunt „suvenire triste de vreme ce ele înfățișau Țările despărțite”. Sunt cunoscute steagurile de vârf de lance pentru cavaleria Moldovei – bicolor fără stemă (1835).
      
Totodată, este cunoscut şi steagul Albastru-Roşu cu capul de Zimbru pentru Bucovina din secolul al XIX-lea, când prin rezoluţia imperială din data de 26 august 1861 Ducatului Bucovina i se acordau, ca însemne distincte ale autonomiei, o stemă şi un drapel propriu. Împăratul Franz Josef I a emis la 9 decembrie 1862 o diplomă împărătească prin care întărea şi confirmă autonomia provincială a Bucovinei cu atributele sale distincte. „Noi Francisc Josef Întâiul - consemnează documentul - din mila lui Dumnezeu, Împărat al Austriei, ş.a.m.d... am înţeles cu plăcere că dieta credinciosului nostru Ducat al Bucovinei a înnoit prea umilita sa rugare, subşternută de comisiunea de încredere încă din anul 1849 pentru încuviinţarea unei marce proprie a ţării”. Diploma reproduce grafic stema ducatului „cu culorile măiestre şi descrise precum urmează: Pe o tablă împărţită de-a lungul în culorile albastru şi roşu, un cap firesc de bour aşezat cu faţa înainte şi însoţit de trei stele aurie într-un triunghi drept. Tabla e înconjurată de o mantie roşie tivită cu frunze de aur, căptuşită cu ermelin şi ridicată cu ciucuri de aur peste colţurile tablei. Pe deasupra mantiei zace o pălărie ducală de aur împodobită cu pietre scumpe şi pe jumătate căptuşită cu roşu”.
 Constatăm, că acest drapel istoric are culoarea Albastră plasată sus, pe când în cadrul manifestărilor politice din Republica Moldova se propagă un drapel nou-inventat – „bicolorul roşu-albastru cu un cap de Zimbru (!)”.

Astfel, nu poate fi găsită şi argumentată nicio continuitate dintre aceste drapele istorice ale României şi aşa zisul „drapel istoric al Ţării Moldovei pe teritoriul municipiului Bălţi”, ce se pretinde a fi „de importanţă istorică a patrimoniului de stat al Republicii Moldova”.

Drapelul înaintat actualmente de către edilii Bălţului este, de facto, un „Proiect de Drapel de Stat” în deplină testare (site-ul pro-comunist grenada.md susține, fără ocolişuri, că acesta va fi „viitorul drapel de stat” al Republicii Moldova). Mai recent, ideologul PCRM Mark Tkaciuk a declarat că "acesta este drapelul statului independent moldovenesc, iar PCRM tinde să se întoarcă la originile statalității moldovenești". http://www.timpul.md/articol/alarmant-comunistii-au-demarat-scindarea-moldovei--32738.html  
Comuniştii susţin, că în cazul în care PCRM va reveni la guvernare, tricolorul va fi înlocuit cu acest steag, paternitatea cărui o pretinde de mai demult un oarecare D.A.Topal, conform informaţiei postate pe siturile specializate din internet: „Проект Государственного флага Молдовы, разработанный Денисом Афанасьевичем Топалом, докторантом института Культурного Наследия АН РМ, арт-директором издательства университета Высшая Антропологическая школа издательского дома "Stratum plus" (Молдова): флаг "представляет собой двухцветное полотнище, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос. Красная полоса размещена сверху, синея — снизу. В центре флага исторический герб Молдовы: в пересечённом червленью и лазурью щите голова тура с пятиконечной звездой между рогами, справа от головы — роза, слева — полумесяц. Все символы на щите золотистые"... „Флаги по проекту Д.Топала реально изготовлены и используются на различных манифестациях. Впервые красно-синие флаги с гербом посередине использованы 1 мая 2010 года в Кишиневе над колоннами Социального марша.”[4]
 

  Constatăm că, pe teritoriul Republicii Moldova, acolo, unde şi când au fost arborate drapele neautorizate, se profanează Drapelul de Stat – Tricolorul Naţional şi aceasta poate fi interpretat cel puțin, simbolic, drept un apel al anumitor forţe politice la nesupunere civică față de autoritățile centrale, la scindarea societăţii şi republicii. Este cu atât mai alarmant, în situaţia când unele din aceste însemne vexilologice, neaprobate de către Comisia Naţională de Heraldică, pretind chiar a substitui Drapelul de Stat, fiind prezentate în mass-media drept  „proiecte ale noului Drapel de Stat” – puse deja în aplicare...

dr., conferenţiar, Vlad MISCHEVCA

Chişinău, martie 2012.


[3] Vezi: Mischevca Vl., Negrei I, Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău: Elan Inc., 2010. 142p. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova. Coord. S.Andrieş-Tabac. – Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2011, p. 119-223; Dan Cernovodeanu, Evoluţiile armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec.XIII-XX). – Brăila, 2005. 
[4] http://www.vexillographia.ru/moldova/index.htm Рисунок предоставлен А.Нестирюком с разрешения автора.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu