Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

3 mar. 2012

Se încalcă flagrant Legea despre Drapelul de Stat 
Pe-al nostru steag e scris « uimire »...

Autoritatea statului asupra teritoriului naţional se extinde până acolo – unde, simbolic vorbind, mai fâlfâie flamura Drapelului de Stat. Iar acolo şi atunci, unde şi când sunt arborate alte drapele „cu pretenţii”, mai mult sau mai puţin întemeiate, sunt deja subiecte, nicidecum neglijabile pentru societatea civilă şi nu doar, în vederea luării de atitudine – cine şi ce steaguri arborează şi le flutură în Republica Moldova? Căci, exemple sunt destule, mai ales la sfârşit de săptămână (în weekend-urile din capitală)... 
Un funcţionar de stat, președintele consiliului raional Edineţ, a arborat în luna ianuarie a.c. în faţa sediului instituţiei un drapel buclucaş, promovat cu insistenţă în ultimii ani de către comunişti şi „patrioţii moldoveni”. Astfel, s-a probat uzurparea şi profanarea simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova printr-un însemn vexilologic nou, plăsmuit special în acest scop şi considerat de către susţinătorii săi, nici mai mult, nici mai puţin ca fiind: „steagul istoric al Moldovei – drapelul roșu-albastru al lui Ștefan cel Mare”[1] – ceea ce este un fals istoric şi o manipulare politică, deoarece până-n zilele noastre s-au păstrat doar două steaguri din acea glorioasă epocă a marelui voievod.

Steag păstrat la mănăst. athonotă Zografu.
 
Steagul lui Ştefan cel Mare (1500), păstrat la Bucureşti.
Oficiul Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat a cerut președintelui raional, Oleg Scutaru să scoată steagul neautorizat, dar lucrurile nu sunt încă pe deplin lămurite şi nici cazul nu s-a epuizat, ba chiar s-au extins precum reiese din ecourile acestui scandal din mass-media şi blogosfera moldavă http://www.adevarul.ro/moldova/social/Drapele_arborate_ilegal_de_comunisti_la_Edinet_si_Cimislia_0_668333685.html#comment...[2] 
Răspunzând Demersului Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat (din 03.02.2012) către Comisia Naţională de Heraldică am constatat că – drapelul bicolor (orizontal Roşu-Albastru cu stema „Cap de Bour”), arborat în faţa sediului Consiliului Raional Edineț (poziţionat pe locul trei după Drapelul de Stat şi Drapelul raional) nu este unul omologat oficial de către Comisia Naţională de Heraldică şi nu este înregistrat în Armorialul General al Republicii Moldova.
Sursa imagine: grenada.md


 

Asemenea drapele au fost utilizate pe parcursul ultimilor ani la mitingurile organizate de un şir de partide (PCRM, socialist ş.a.) şi nu pot fi considerate ca fiind „drapele ale Moldovei medievale”.
  


Mai mult decât atât, drapelul dat este promovat în calitate de „alternativă” a drapelului Republicii Moldova.[3]
Astfel, autoritățile raionale din Edineț, sfidează legislaţia Republicii Moldova, care stipulează în LEGEA Nr. 217 din 17.09.2010 privind „Drapelul de Stat al Republicii Moldova” (Publicat: 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234) şi în  LEGEA Nr. 86 din 28.07.2011 „Cu privire la simbolurile publice” (Publicat: 04.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 164-165. Data intrării în vigoare : 01.01.2012) – temeiul prevederilor legale ale arborării Drapelelor pe teritoriul Republicii Moldova.[4]
Reamintim că, conform Articolul 4. (1) b) al LEGII Nr. 86 din 28.07.2011 „Cu privire la Simbolurile publice” – Drapelul de Stat este un „Simbol naţional”. Iar Legea despre DRAPELUL DE STAT din 2010 stipulează:

„Articolul 3. Respectul faţă de Drapelul de Stat. (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii aflaţi în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect faţă de Drapelul de Stat şi să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia. (3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care arborează, utilizează sau reproduc Drapelul de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acestuia. (4) Utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Drapelului de Stat prin murdărire, pătare, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de faţă de masă, husă de scaun, draperie etc. atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.
Capitolul II. ARBORAREA ŞI REPRODUCEREA DRAPELULUI DE STAT
Articolul 4. Arborarea permanentă
Drapelul de Stat se arborează permanent:
a) pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, în birourile de serviciu ale conducătorilor, în sălile de şedinţă, de protocol şi de festivităţi ale acestora;
Conform „Articolul 9. Arborarea alături de alte drapele din Republica Moldova
(1) În cazul arborării Drapelului de Stat împreună cu alte drapele naţionale, teritoriale, corporative sau private din Republica Moldova pe teritoriul Republicii Moldova, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile liniare ale altor drapele nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat. Poziţia corectă a Drapelului de Stat faţă de celelalte drapele este prevăzută la anexa nr. 3.
(2) Ordinea de arborare a drapelelor împreună cu Drapelul de Stat, cu respectarea succesiunii descendente, este următoarea: a) Drapelul /Pavilionul Civil al Republicii Moldova; b) Drapelul /Pavilionul de Stat al Republicii Moldova; c) Drapelul /Pavilionul de Război al Republicii Moldova; d) Stindardul Preşedintelui Republicii Moldova; e) Stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova; f) Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova; g) Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova; h) drapelele autorităţilor şi instituţiilor naţionale, cu respectarea ierarhiilor; i) drapelul municipiului Chişinău, capitala Republicii Moldova; j) drapelul UTA Găgăuzia; k) drapelele municipale, în ordinea alfabetică a denumirii municipiilor; l) drapelele raionale, în ordinea alfabetică a denumirii raioanelor; m) drapelele unităţilor teritorial-administrative din componenţa municipiilor şi raioanelor, ierarhic şi în ordinea alfabetică a denumirilor; n) drapelele corporative; o) drapelele private; p) drapelele istorice; q) drapelele etnice; r) Culorile Naţionale.”
În această listă nu este stipulată arborarea unor drapele ale partidelor politice (care, doar în cazul dacă sunt omologate de către CNH, fac parte din cele „corporative”), iar din şirul drapelelor istorice moldoveneşti cunoscute – „drapelul” arborat la Edineţ nu se regăseşte.[5] 
Vexilologia naţională a înregistrat drapele bicolore orizontale Roşu -Albastru în perioada „regulamentară”, autorizate de Regulamentele Organice în calitate de stindarde militare şi pavilioane maritime (1832). Până la Unirea Principatelor, Moldova din dreapta Prutului a avut oficial confirmate de către puterea „suzerană” − Imperiul otoman și cea „protectoare” − Imperiul țarist − steaguri cu o cromatică bicoloră: roșu-albastru, steaguri, despre care domnitorul Alexandru Ioan Cuza avea să spună la 1863, că sunt „suvenire triste de vreme ce ele înfățișau Țările despărțite”.
Totodată, este cunoscut şi steagul Albastru-Roşu cu capul de Zimbru pentru Bucovina din secolul al XIX-lea, când prin rezoluţia imperială din data de 26 august 1861 Ducatului Bucovina i se acordau, ca însemne distincte ale autonomiei, o stemă şi un drapel propriu. Împăratul Franz Josef I a emis la 9 decembrie 1862 o diplomă împărătească prin care întărea şi confirmă autonomia provincială a Bucovinei cu atributele sale distincte (stemă şi drapel). „Noi Francisc Josef Întâiul - consemnează documentul - din mila lui Dumnezeu, Împărat al Austriei, ş.a.m.d... am înţeles cu plăcere că dieta credinciosului nostru Ducat al Bucovinei a înnoit prea umilita sa rugare, subşternută de comisiunea de încredere încă din anul 1849 pentru încuviinţarea unei marce proprie a ţării”.
Diploma reproduce grafic stema ducatului „cu culorile măiestre şi descrise precum urmează: Pe o tablă împărţită de-a lungul în culorile albastru şi roşu, un cap firesc de bour aşezat cu faţa înainte şi însoţit de trei stele aurie într-un triunghi drept. Tabla e înconjurată de o mantie roşie tivită cu frunze de aur, căptuşită cu ermelin şi ridicată cu ciucuri de aur peste colţurile tablei. Pe deasupra mantiei zace o pălărie ducală de aur împodobită cu pietre scumpe şi pe jumătate căptuşită cu roşu”.
Drapel                Stemă

De remarcat, că acest drapel istoric are culoarea Albastră plasată sus, pe când în cadrul manifestărilor politice din Republica Moldova se propagă un drapel nou-inventat – „bicolorul roşu-albastru cu un cap de Zimbru (precum reiese din desen, deşi în descriere este numit Bour - "тур"!)”.
Avem, de facto, un „Proiect de Drapel de Stat” în deplină testare (site-ul pro-comunist grenada.md susține, fără ocolişuri, că acesta va fi „viitorul drapel de stat” al Republicii Moldova), paternitatea cărui o pretinde un oarecare - D.A.Topal, conform informaţiei postate pe portalurile specializate din internet:
„Проект Государственного флага Молдовы, разработанный Денисом Афанасьевичем Топалом, докторантом института Культурного Наследия АН РМ, арт-директором издательства университета Высшая Антропологическая школа издательского дома "Stratum plus" (Молдова): флаг "представляет собой двухцветное полотнище, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос. Красная полоса размещена сверху, синея — снизу. В центре флага исторический герб Молдовы: в пересечённом червленью и лазурью щите голова тура с пятиконечной звездой между рогами, справа от головы — роза, слева — полумесяц. Все символы на щите золотистые"... „Флаги по проекту Д.Топала реально изготовлены и используются на различных манифестациях. Впервые красно-синие флаги с гербом посередине использованы 1 мая 2010 года в Кишиневе над колоннами Социального марша. (Рисунок представлен А.Нестирюком).”[6]

 Constatăm, că în fața sediului CR Edineț (şi nu doar acolo) a fost arborat alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova un drapel neautorizat, fapt care prejudiciază autoritatea Tricolorului Naţional şi poate fi interpretat, cel puțin, simbolic, drept un apel al PCRM şi susţinătorilor săi la nesupunere civică față de autoritățile centrale. Cu atât mai mult, când acest însemn vexilologic, neaprobat de către Comisia Naţională de Heraldică, se pretinde a substitui Drapelul de Stat, fiind prezentat în mass-media drept un „proiect al noului Drapel de Stat” (pus deja în aplicare).
Într-un drapel definitorii sunt culorile și secundare - elementele heraldice, de aceea bicolorul dat cu elementele cromatice galbene (aur) din stemă nu poate fi considerat unul tricolor (precum nu a fost bicolor nici drapelul URSS - compus dintr-o flamură roşie cu secera-ciocanul şi steaua galbene).
Actualmente bicolorul cu cromatica Roşu-Albastru poate fi atestat şi în galeriile sportive, acestea fiind şi culorile oficiale ale renumitului Club de fotbal Steaua (Bucureşti), dar nu vom afirma că susţinătorii PCRM sunt cu toţii şi microbişti stelişti...

  FOTO http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/refrenul-galeriei-e-sloganul-stelei-trup-si-suflet-pentru-culori-199398.html  http://www.ziarulring.ro/stiri/17966/trup-si-suflet-pentru-culori
Concluzionăm, că această stare de lucruri, ce poate fi definită drept o anarhie vexilologică în Republica Moldova - se extinde şi capătă proporții, deoarece acei mii de susținători ai Partidului Comuniștilor și deputați ai fracțiunii PCRM, care au participat la 16 martie a.c. la un "marș social împotriva Alianței pentru Integrare Europeană" în centrul capitalei - au purtat, în fond, doar drapele neautorizate (observându-se un singur Drapel de Stat al Republicii Moldova - postat în prim plan şi poate încă vreo1-2). Participanții la manifestație, înarmați cu drapele cu simbolica comunistă și bicolor-uri roşu-albastru - sfidează unul din simbolurile naționale principale - Drapelul de Stat Tricolor, probându-ne răbdarea... şi provocându-ne uimirea: până când??
http://unimedia.md/?mod=news&id=45560
Astfel, continue să se încalce flagrant Legea despre Drapelul De Stat din 2010 - Art.9 (3), ce stipulează clar: „Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi arborate numai drapele şi alte însemne vexilare înregistrate oficial de Comisia Naţională de Heraldică în Armorialul General al Republicii Moldova”.

  dr., conferenţiar, Vlad MISCHEVCA (membru al CNH).

Chişinău,  martie 2012.

Vezi ziarele: 

ANEXĂ:

CODUL PENAL
al Republicii Moldova*
Publicat : 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74  
Capitolul XVII
INFRACŢIUNI CONTRA AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI A SECURITĂŢII DE STAT

    Articolul 347. Profanarea simbolurilor naţional-statale
    (1) Profanarea simbolurilor naţional-statale (drapel, stemă, imn) ale Republicii Moldova sau ale altui stat arborate, utilizate sau intonate public
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore.
    (2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
    b) de două sau mai multe persoane
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 220 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.       
    (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite de persoana cu funcţie de răspundere responsabilă pentru respectarea modului de utilizare a simbolurilor naţional-statale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.

 
CODUL CONTRAVENŢIONAL
Al Republicii Moldova
Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 15     Data intrării in vigoare : 31.05.2009
 Capitolul XVI
CONTRAVENŢII CE AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Articolul 322. Încălcarea modului de folosire a simbolurilor de stat
    Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat  se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă

[5] Vezi: Mischevca Vl., Negrei I, Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XX. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Chişinău: Elan Inc., 2010. 142p. Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova. Coord. S.Andrieş-Tabac. – Chişinău: Enciclopedia Moldovei, 2011, p. 119-223.

7 comentarii:

 1. Există vreo prevedere legală care ar pedepsi astfel de fapte?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor legii din 2010 (Drapelul de Stat), precum şi profanarea Drapelului de Stat prin murdărire, pătare, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de faţă de masă, husă de scaun, draperie etc. atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie. - deci Lege este, se cauta, insa, cine s-o aplice...

   Ștergere
 2. Sancţiunile sunt stabilite sau încă urmează să fie introduse în codul contravenţional?

  RăspundețiȘtergere
 3. Articolul 322. Încălcarea modului de folosire a simbolurilor de stat
  Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a simbolurilor de stat (stema, drapelul, imnul) ale Republicii Moldova sau ale unui alt stat se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. (CODUL CONTRAVENŢIONAL
  AL REPUBLICII MOLDOVA)

  RăspundețiȘtergere
 4. Reiese că promotorii flagului pcrm-ist nu pot fi pedepsiţi, ei neîncălcând modul de utilizare a Simbolurilor de Stat.

  Iar încadrarea acestui bicolor în categoria „altor însemne vexilare”, care trebuie înregistrate oficial de Comisia Naţională de Heraldică, este puţin probabilă, măcar din motivul similarităţii situaţiei date cu a unei campanii publicitare în care se utilizează steaguri.

  Legea este departe de a fi perfectă fiindcă lasă loc de interpretări, cum ar fi de exemplu utilizarea sintagmei „steagul Moldovei istorice” sau „al lui Ştefan cel Mare”.

  Poate ar fi necesar să se extindă noţiunea de Simboluri de Stat şi asupra unor personalităţi, evenimente, circumstanţe, simboluri istorice legate de Moldova?

  Micul scandal de anul trecut privind amplasarea greşită a culorilor Drapelului de Stat pe nişte panouri publicitare nu pare să se fi încheiat cu aplicarea vreunei sancţiuni.

  Pe când simpla arborare a Drapelului de Stat, într-un mod care n-ar aduce ofense acestuia, de către o persoană fizică, pe tot parcursul anului de exemplu, în situaţia în care acest lucru nu este admis de legea dată, va duce mai mult ca sigur la aplicarea sancţiunilor.

  RăspundețiȘtergere
 5. - chiar daca si este Imperfecta legea - ea nici macar nu este respectata si cu atat mai mult nu sunt sancționați acei ce o incalca... nu este in competenta mea sa-i caut si sa-i pedepsesc - să-și faca treaba organele competente. Important este ca din ce in ce mai multa lume, la fel ca si Dumneavoastra, Nu trece cu indiferenta aceasta situatie...
  - CNH a disctutat si despre Simbolurile Complementare (derivate) ale R.M. si urmeaza sa fie adoptata o lege...

  RăspundețiȘtergere