Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

11 iul. 2012

DRĂGUȘOR - mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova


La 10 iulie 2012 Comitetul Naţional Olimpic al Republicii Moldova a organizat ceremonia de prezentare a echipamentului olimpic şi de lansare a Mascotei Echipei Olimpice - Drăguşor.

Dragonul dacic, semnificând un simbol şi o tradiție istorică de milenii a poporului nostru, nu întâmplător a fost ales în calitate de prototip pentru elaborarea mascotei oficiale a Echipei Olimpice a Republicii Moldova.
Dragonul dacic, ca simbol vexilologic, având multiple variante, se încadrează printre drapelele care „au făcut istoria lumii” timp de peste 2 500 de ani din Asia și până la Atlantic, fiind prezent şi în evul mediu (în epoca cruciadelor).

Originea steagului poate fi găsită, cu certitudine, la triburile dacice (dahilor, geţilor), preluat ulterior atât de aliaţi, cât şi de inamici, suferind unele transformări la nivelul executării capului şi cromaticii elementelor sale. Dragonul dacic a fost stindardul armatei dacilor, preluat de romani (numindu-l „draco”) – începând cu secolul II d.C. și era format prin îngemănarea a trei elemente: cap de lup, trup de șarpe și aripi. S-au păstrat numeroase reprezentări ale acestuia pe Columna lui Traian şi pe Arcul de Triumf al împăratului Galerius.
Capul de lup, confecționat din metal (cupru, bronz, argint) avea gura deschisă prin care se întrevedeau dinții și limba. O coadă de balaur din material textil era prinsă de gâtul lupului. Capul, fiind fixat pe vârful unei hampe, lăsa aerul să treacă prin gură, producând sunete înfiorătoare în iureșul atacului. Dragonul dacic servea drept punct de reper pentru concentrarea trupelor, dar și pentru determinarea direcției vântului, înlesnind orientarea tirului arcașilor. În general, menirea Dragonului dacic era să încurajeze, să mobilizeze oștenii, înspăimântând, în același timp, inamicul.
Mascota Echipei Olimpice a Republicii Moldova a fost inspirată din simbolistica profundă a Dragonului dacic și reprezintă personificarea lui adaptată la ziua de azi. Mascota este o jucărie nostimă, care poartă numele de Drăgușor (Dragon drăguţ), având, la fel ca și prototipul său, cap de lup și trup de șarpe. Trupul de șarpe este ornamentat în stilistica culturii Cucuteni-Tripolie din mileniul V a. C. – cu „spirala fugătoare” într-un ritm dinamic, ce sugerează o mişcare infinită. Aceste elemente sunt preluate de pe amfora antropomorfă cu capac, descoperită în s. Rădulenii Vechi, Floreşti. Drăgușor este ornat cu panglici (aripi) tricolore (în cromatica culorilor naţionale ale Republicii Moldova). Toate aceste detalii îi conferă Mascotei Echipei Olimpice o puternică identitate națională.


Asemenea Dragonului dacic din antichitate, Drăgușor vrea să consolideze și să fortifice spiritul de echipă al olimpicilor moldoveni, încurajându-i la performanțe înalte.  


Drăgușor invită, în același timp, toți iubitorii sportului să fie alături de membrii Echipei Olimpice, demonstrându-le astfel, că se bucură de susținerea și adeziunea tuturor concetățenilor – de la mic la mare, pentru noi succese olimpice!  

Vlad Mischevca,
Doctor în istorie, conferenţiar (AŞM). 

 http://www.asiiromani.com/exclusiv/13291-drguor.html
http://www.ziuaveche.ro/magazin-2/life/r-moldova-merge-la-olimpiada-cu-mascota-dragusor-109308.html
 http://www.olympic.md/index.php?option=com_content&view=article&id=165:maskota&catid=10:noutati&Itemid=14
DRAGUSOR – the Mascot of the Olympic Team of the Republic of Moldova

The Dacian Dragon signifies a symbol and a millennial tradition of our nation, which is the main reason for being selected as prototype for the design of the official mascot of the Olympic Team of the Republic of Moldova.
The Dacian Dragon, as vexillological symbol appears in numerous versions amongst the flags throughout history during over 2 500 years on a vast geographical area, from Asia to England, and is also to be found in the Middle Age (the crusades era).
The flag originates undoubtedly in the Dacian tribes (Dahae, Getae). It underwent several transformations in the design of the head and colours of its elements, as a consequence of being assimilated over the time by both allies and enemies of Dacians. After the Dacian Wars, the Roman military adopted this dragon for use in their own regiments. The symbol can be seen in several scenes depicted on Trajan’s Column and Arch of Galerius.
The Dacian Dragon, known under the name of Dacian Draco, was the standard of the Dacian army and shows the intermingling of three elements: a wolf’s head, a serpent tail and wings. The head was made of metal (copper, bronze or silver) and had its mouth opened showing the teeth and tongue.  A fabric tube in the form of a dragon’s tail was attached to the neck of the head. The head was mounted on a pole and when held up into the wind, the air passed through it, making a shrill sound. It served as a reference point to the troops, but also had an important role to determine the wind-direction for the archers.
But the primary purpose of the Dacian Dragon was to encourage and to mobilize the soldiers, frightening in the same time the enemy.
The mascot of the Olympic Team of the Republic of Moldova was inspired by the profound symbolism of the Dacian dragon and represents its personification adapted to the present. The mascot is a cute toy by the name of Drăguşor (Little Dragon), which, like its prototype, has a wolf’s head and a serpent’s tail.  The serpent’s tail is ornamented in the Cucuteni-Trypollian style from the fifth century BC – “spiral running” in a dynamic rhythm suggesting an infinite moving. These elements were adopted from an anthropomorphic amphora discovered in the village of Radulenii Vechi, Floresti. Dragusor is decorated with tricolored strips (wings) in the colours of the national flag. All these elements confer the mascot a strong national identity.
Similar to the antic Dacian Dragon, Drăguşor comes to unite and to fortify the team spirit of the Moldavian Olympians, encouraging them to great performances.
Dragusor invites at the same time all the sports fans to support the members of the Olympic Team, proving that the entire nation is there to encourage them to new Olympic success!

Vlad Mischevca
Ph.D, Associate professor (Academy of Sciences of the Moldova)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu