Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

4 mar. 2018

Tu azi nu vii
Tu azi nu vii. Tu iar nu vii...
Iar eu te-aştept până-n chindii.

Privesc pe geam
Cum cade neaua
Şi mă gândesc, sorbind cafeaua:
Să-mi pun sau ba la brâu cureaua?

Căci poate îmi va trebui,
Când vei veni, totuşi, odată –
Privindu-mă învolburată
Cu ochii tăi căprui, holbată
(Nu cred că poţi fi speriată).

Iar eu ţi-oi spune, dintr-o dată,
Trecând prin păr cu palma lată:
De ce întârzii, dragă fată?
Doreşti să fii iar pieptănată?

Şi am să-mi scot atunci cureaua,
Cu gândul... Nu a bate şaua!
Căci, în zadar strigăm la iapă,
Dacă nu-i dă stăpânul apă.


Când setea se va potoli,
Domol, atunci, putem vorbi...
Te rog, încearcă a zâmbi –
Eu iar am chef a chicoti.


Vlad MISCHEVCA
(Februarie, 2018).

CENTENAR
/acrostih/


Când unii spun că nu-i posibil –
Eu cred că, totu-i reversibil...
Ne trebuie şi un proroc, dar dă-ne, Doamne, şi noroc.
Trăim sub semnul Reunirii, votăm „pro” Anul împlinirii –
El e destinul amânat, dar niciodată anulat.
Nu are gândul ăsta moarte, de ce un râu ne mai desparte?
Aproape este, totuşi, Ceasul – grăbeşte-l, frate, iute pasul:
Reîntregeşte România – reîntronează armonia!

Vlad MISCHEVCA (martie 2018).
(Literaura şi Arta, 5.04.2018, p. 2.)

24 dec. 2017

Коль я запел опять стихами –


Коль я запел, опять, стихами –
Не миновать, вновь, мелодраме!

Щемит в груди,
Свербит внутри,

Тебя всё нет,
А мне идти.

Чего-то я забыл в пути –
Не знаю, где...

А стоит ли,
Искать потерянные дни?

Ведь, всё равно –
Вернёшься ты.

Как знать:
Какие, может, пироги
Испечь смогли бы вместе мы...


Vl. M.

23.12.2017. (Из серии: «Упражнения по русскому»).

15 iul. 2016

Câteva observaţii heraldice cu privire la pretinsa panglică a „Sf. Ştefan”

Constatăm, că mai bine de un sfert de veac în Republica Moldova continuă bătăliile heraldice, polemicile în jurul Simbolurilor naţionale. Un nou atac la Tricolor sau, mai bine zis, o diversiune a „moldoveniştilor” locali se prezintă lansarea recentă a noului „simbol care va uni toți locuitorii din Republica Moldova. Panglica - Sfântului Ștefan - este una de culoare roșie care are pe ea imaginea capului de bour, simbol al Ţării Moldovei, dar și a Sfântului Gheorghe în chip de luptător care învinge dragonul”. http://sputnik.md/moldova/20160713/7989057.html
Autorii uită sau mai bine zis nu cunosc legile şi principiile ştiinţei istorice heraldice, care acordă primordialitate într-o  panglică (eşarfă) culorilor şi nu imaginii grafice. Iar culorile naţionale sunt cele stipulate în descrierea oficială a Drapelului de Stat (albastru-galben-roşu).

  • Se pretinde ca “panglica în memoria lui trebuie să împace reprezentanții tuturor taberelor politice din țara noastră.” – Nu poate să-i împace un Simbol nou inventat cu pretenţii politice, bazat pe invenţii heraldice…

  • La întrebarea „La ce îi trebuie Moldovei panglica Sfântului Ștefan” (?) – nu poate fi decât un răspuns bazat pe cunoaşterea istoriei naţionale şi a tradiţiilor heraldice. Chiar nu-i vedem rostul şi oportunitatea acestui nou simbol, plăsmuit în laboratoarele „patrioţilor” locali.

  • Este numit „Simbol centrifug” – într-adevăr poate deveni un simbol de la care îţi vine să fugi, deoarece rolul Unificator al unui simbol naţional rezidă şi se poate baza doar pe o tradiţie istorică veritabilă şi nu una mitologică.

  • Uzurpând (plagiind) imaginea Capului de bour din Stema de Stat a României, combinată cu efigia eclesiastică a Sfântului Gheorghe, pe un fundal roşu (vişiniu) – se încearcă încă o tentativă de a obţine capital politic din memoria lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, care nu a instituit şi nici nu a purtat asemenea panglici. Acest inventat simbol Nu poate fi confundat cu singurul simbol vexilologic, păstrat până în prezent de la marele voievod –  Steagul liturgic din 1500, brodat cu fir de argint şi de aur şi îl reprezintă pe Sf. Mare Mucenic Gheorghe stând pe tron, ţinând o sabie, cu mânerul în mâna dreaptă şi cu vârful în stânga (până la 1917 s-a aflat în posesia mănăstirii athonite Zografu).  • Se creează o confuzie faleristică, deoarece în medalistica europeană există demult deja panglici ale „Sfântului Ştefan”:

1) Ordinul Sf. Ștefan (Ordine di Santo Stefano Papa e Martire) a fost instituit de către Marele Duce de Toscana Cosimo I în memoria victoriei asupra trupelor franceze (bătălia de la Montemurlo, 1 august 1537). Crearea Ordinului - la 2 august 1561 (a coincis cu a doua zi după o nouă victorie a toscanezilor, 25 de ani mai târziu). La 22 decembrie 1817 statutul Ordinului a fost confirmat și reînnoit de către Marele Duce Ferdinand al III-lea. După anexarea Toscanei de către Regatul Sardinia, în 1859, decorarea cu Ordinul Sf. Ștefan Mucenic nu se mai produce. De remarcat culoarea roşie a panglicii (eşarfei) acestui ordin.

2) Iar în Imperiul Habsburgic Maria Theresia (1764) a instituit pentru Ungaria ordinul Sf. Ştefan (Ritterorden vom Heiligen Stephan)
După al doilea război mondial, Ordinul a încetat să mai existe, dar după moartea lui Otto von Habsburg, șeful casei de Habsburg, în 2011, succesorii săi au fost de acord să transfere gestionarea ordinului în întregime în mâinile statului maghiar, și astfel vechea decoraţie a fost reconstruită ca fiind cel mai mare ordin al Ungariei sub numele Ordinului Sf. Stephen (Magyar Királyi Szent István-rend). Culoarea panglicii (eşarfei) este Roşu – flancat cu verde.


„Din câte s-au spus de către oamenii care merită să fie apreciaţi – zicea Părintele Iachint al Putnei –, Ştefan cel Mare a creat o epocă pentru întreaga Europă. A creat valori şi a ştiut să apere valori…” Să ştim, deci, a le preţui şi păstra şi să Nu inventăm simboluri (panglici) impostoare la umbra slăvitului Voievod (chiar dacă unii se pretind a fi „voievozi”).

dr. Vlad MISCHEVCA (ex preşedintele Comisiei Naţionale de Heraldică)
Chişinău, 15.07.2016.

15 apr. 2016

Prima dată peste Prut
Când prima dată am trecut
Eu Podul lui Eiffel la Prut –
Eram prea mic să-l fi ştiut.
Fiind copil, chiar m-am temut…
Să văd ceva necunoscut
Pe malul celălalt de Prut.

Doar, propaganda ne-ntrerupt
Şi zi, şi noapte s-a zbătut,
Servindu-ne „mălai bătut”:
"Pe malul râului abrupt trăiesc străinii!
Iar ei – românii
Sunt răi hainii"…

Şi, ca să vezi, când m-am întors – voios şi mult mai sănătos,
Văzându-mi fraţii, bucuros, am înţeles în mintea mea:
- Nu-i un hotar ce ar putea să ne dezbine aiurea,
Materna limba – româna – să ne-o desfacă apa grea!
Căci, nu există alt mijloc decât să fim Toţi – la un loc,
Şi mari, şi mici – prinşi într-un joc!

(© V.M., 1970-2016)

La Cetatea Albă
Albă eşti Cetate –
Sub nori şi-n zile negre
Ai fost un turn de veghe,
Cu ziduri de mortar
– al Patriei portar…

Falnică crăiasă,
Revină, dar, acasă!
Fii străjer de Ţară,
Creastă de hotar
– al Neamului altar!

(© V.M., 2011-2016)

15 mar. 2016

Omul săptămânii: Vlad Mischevca, istoric Ziarul TIMPUL, martie 2016.Născut la 14 martie 1963, Vlad Mischevca este unul dintre cei mai apreciați istorici contemporani.
În vara anului 1981, Vlad Mischevca, un tânăr modest, dar bine școlit, absolvent (cu medalie de aur) al școlii medii din orășelul Dondușeni, având deja experienţa unui an de activitate în câmpul muncii, completa cererea de a fi admis la examenele de admitere la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova. Astfel, la 21 august, era deja emis ordinul de înmatriculare la facultate. Ceva timp mai târziu, pe 25 septembrie 1981, este ales șef al grupei academice nr. 1. Au urmat anii de studenţie, de muncă asiduă și rezultatele nu s-au lăsat așteptate în van: în anul 1986, domnul Vlad Mischevca încheia cu menţiunea Magna cum laude studiile la facultate și era repartizat în calitate de „tânăr specialist” la prestigiosul Institut de Istorie al Academiei de Știinţe.
Numele istoricului Vlad Mischevca este binecunoscut specialiștilor nu numai din Republica Moldova, dar și din alte state din Europa de Sud-Est. Se poate afirma cu certitudine că cercetările acestuia, bazate pe un larg spectru de surse istorice atât publicate, cât și inedite sunt inovatoare și deschid noi perspective pentru cercetări ulterioare. Pentru activitatea sa prodigioasă istoricul Vlad Mischevca a fost decorat cu distincţii guvernamentale, diplome, premii academice și menţiuni.
Este cercetător ştiinţific, coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă preşedintele Republicii Moldova (a fost preşedinte al acestei comisii între anii 1995–1997 şi vicepreşedintele ei în perioada 1998-2008), cât şi a numeroase societăţi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare. Este autor a peste 70 de articole şi studii (inclusiv zece cărţi publicate la Chişinău, Iaşi, Salonic, Atena), printre acestea numărându-se şi cartea „Simbolurile Ţării Moldovei”, sponsorizată şi lansată de către Biroul Relaţii Interetnice în anul 2010 - Proiect realizat în cadrul Congresului IV al Diasporei moldoveneşti.
Redacția TIMPUL îi urează sănătate și puteri pentru munca asiduă pe care o face! La mulți ani, doctore!

13 ian. 2016

StihOpus 12.01.2016Moto-ul Deputatului principial:
Eu nu mă vând... de 2 ori!!Chiar de ninge, chiar de plouă
sau pe deal e multă rouă -
noi optăm pentru-n Premier
cu testicule de fier!

Să voteze toţi cu dreapta
pentru meritu-i şi fapta -
Să ne fie bine nouă,
să vă fie bine vouă...

Fără dezbinări în două,
fără partajări în nouă...

Ne servim dintr-o Omletă -
a miniştrilor reţetă!

(Vl.M., Chişinău)

12 ian. 2016

LAUREAŢI AI SĂPTĂMÂNALULUI LITERATURA ŞI ARTA - 2015 (Ştiinţă)
 
LAUREAŢI AI SĂPTĂMÂNALULUI LITERATURA ŞI ARTA, 2015
Literatura şi Arta. Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova, fondat la 3 octombrie 1954. Joi, 24 decembrie 2015, nr. 52 (3669), p. 1.
La sfârşit de an, colectivul săptămânalului „ Literatura şi arta”, împreună cu cititorii acestuia, desemnează personalităţile notorii ale vieţii publice şi culturale ale anului care s-a scurs. Laureaţi ai premiilor săptămânalului „Literatura şi arta” au devenit:

Pentru Ştiinţă:


Acad. Gheorghe Duca

Acad. Mihai Cimpoi

Acad. Anatol Ciobanu

Acad. Ion Tighineanu

Acad. Sergiu I. Chircă

Acad. Valeriu Canţer

Acad. Tudor Lupaşcu

Acad. Haralambie Corbu

Theodor Codreanu (Huşi)

Tudor Nedelcea (Craiova)

Vasile Bahnaru

Acad. Mariana Şlapac

Acad. Andrei Galben

Dr. hab. Elena Prus

Acad. Nicolae Bileţchi

Vitalie Răileanu

Dr. Dumitru Apetri

Tudor Palladi

Lina Codreanu (Huşi)

Tatiana Rotaru

Lidia Ungureanu

Alexandru Budişteanu (Bucureşti)

Dr. Vlad Mischevca

Dr. hab. Gheorghe Avornic

Maria Vieru-Işaev

Ion Coja (Bucureşti)

Dumitru Păsat

Alexandru Burlacu

Dumitru Gabura

Daniel Corbu (Iaşi)

Spiridon Vangheli

Lidia Grosu

Eugenia David

Victoria Fonari

Florin Daniel Dincă (Bacău)

Timotei Roşca

Vasile Fluturel (Iaşi)

Andrei Petruş (Vaslui).

24 aug. 2015

Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane (săteşti) în Republica Moldova
  


 Comuna Budeşti


Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane (săteşti)


Elaborarea simbolicii teritoriale locale se organizează de către autorităţile publice locale respective, pe baza metodologiei stabilite de C.N.H., cu antrenarea specialiştilor în heraldică, vexilologie, sigilografie şi imnologie. De regulă, stema şi drapelul se elaborează concomitent, în pachet.
Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane cuprinde următoarele etape:
a) completarea chestionarului heraldic pentru elaborarea simbolicii teritoriale (se remite de C.N.H. la cerere) şi alegerea ideilor individualizatoare pentru localitatea concretă;
b) elaborarea proiectului de stemă, desenarea şi blazonarea lui în termeni ştiinţifici;
c) elaborarea proiectului de drapel în baza stemei, desenarea şi descrierea lui în termeni ştiinţifici;
d) elaborarea explicaţiei oficiale a semnificaţiei simbolice a fiecărui element al stemei şi drapelului;
e) elaborarea regulamentului de utilizare a stemei şi drapelului (C.N.H. oferă regulamente-tip la cerere);
f) aprobarea proiectelor de stemă şi drapel de către autoritatea locală;
g) avizarea proiectelor de stemă şi drapel de către C.N.H.;
e) definitivarea proiectelor de stemă şi drapel de către autoritatea locală în conformitate cu observaţiile C.N.H. şi aprobarea lor locală definitivă;
f) înregistrarea stemei şi drapelului în Armorialul General al Republicii Moldova şi introducerea lor în uz.
Este important ca pe parcursul întregului proces elaborativ autorităţile urbane să antreneze heraldişti profesionişti pentru supravegherea mersului lucrărilor. În cazul când se decide organizarea unui concurs, consiliul orăşenesc va institui o comisie de concurs, din care să facă parte specialişti în istorie, etnografie, ştiinţa şi arta heraldică, inclusiv un membru al C.N.H. Comisia de concurs va admite spre examinare numai proiecte avizate de către experţii abilitaţi de C.N. H. Concursul trebuie să se desfăşoare public.
Actele necesare pentru prezentarea spre expertizare a proiectelor de stemă şi drapel la C.N.H. se prezintă în trei exemplare (exceptând cele la care vom specifica mai jos altceva) sunt:
a) blazonarea oficială a stemei, cu arătarea autorului şi pictorului;
b) imaginea color a stemei pe hârtie albă de format A4;
c) imaginea alb-negru conturat a stemei pe hârtie albă de format A4;
d) imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a stemei pe hârtie albă de format A4;
e) descrierea oficială a drapelului, cu arătarea autorului şi pictorului;
f) imaginea color a drapelului pe hârtie albă de format A4;
g) imaginea alb-negru conturat a drapelului pe hârtie albă de format A4;
h) imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a drapelului pe hârtie albă de format A4;
i) explicaţia oficială a stemei şi drapelului;
j) regulamentul de utilizare a stemei şi drapelului;
k) chestionarul heraldic pentru elaborarea simbolicii teritoriale remis de C.N.H., completat şi autentificat de autoritatea locală – 2 exemplare;
l) extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului orăşenesc cu privire la aprobarea stemei şi drapelului şi a regulamentului lor de utilizare – 2 exemplare;
m) Adresa autorităţii locale către C.N.H. cu rugămintea de expertizare, avizare şi înregistrare a simbolurilor în Armorialul General al Republicii Moldova – 1 exemplar.


Anexa nr. 2.
la Regulamentul Armorialului General
al Republicii Moldova
Model de cerere de avizare şi înregistrare a simbolului public din partea persoanelor juridice

Către Comisia Naţională de Heraldică
De pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Cu prezenta (denumirea persoanei juridice, codul de identificare, adresa juridică, tel., fax, poşta electronică) solicită avizarea şi înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a simbolului (denumirea simbolului), elaborat de (prenumele şi numele autorului şi pictorului sau ale compozitorului şi poetului).
Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:

          1.
          2.
          3.
          4.
          5.
          6.
          7.

Conducătorul   (semnătura, ştampila)     Prenumele şi numele conducătorului


Anexa nr. 4.
la Regulamentul Armorialului General
al Republicii Moldova

L i s t a
actelor necesare pentru avizarea şi înregistrarea simbolurilor publice.

Acte generale
Demersul persoanei juridice, cererea fizice (formular tipizat) către Comisia Naţională de Heraldică  privind  avizarea  şi înregistrărea simbolului  public   în Armorialul General al Republicii Moldova;
Copia actului juridic (statut, regulament) în baza căruia activează persoana juridică, autentificat de către aceasta cu aplicarea ştampilei respective;
Copia certificatului de înregistrăre de stat a a persoanei juridice, autentificat de către aceasta cu aplicarea ştampilei respective.
Copia actului de identitate a persoanei fizice solicitante.
Copia actului de aprobare a simbolului şi a Regulamentului de utilizare a acestuia adoptat de către persoana juridică şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele respective.
Copia bonului de achitare a taxei de stat pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolului .
                Notă: Actele menţionate  în p.5, 6  urmează a fi prezentate ulterior avizării de către Comisia Naţională de Heraldică a proiectelor simbolurilor elaborate, la etapa înregistrării simbolului şi eliberării diplomei respective.

a. Actele specifice pentru simbolurile heraldice
(stemă, emblemă, drapel)
Blazonarea oficială a stemei (emblemei), descrierea oficială a drapelului în termeni ştiinţifici, expusă  pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic cu indicarea autorului şi pictorului si semnată de către aceştea manu propria.
CV-urile autorului (lor) şi pictorului (lor), semnate de către aceştea şi autentificate cu semnăturile conducătorilor şi ştampilele  instituţiilor în care activează.
Imaginea color al simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic.
Imaginea alb-negru conturat a simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Imaginea alb-negru conturat a drapelului cu arătarea proporţiilor,expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului semnată de autor manu propria, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic .
Proiectul Regulamentului de utilizare a simbolurilor , expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic

b. Actele specifice pentru imnuri
Textul imnului, expus pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic semnat de autor manu propria.
CV-ul autorului textului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activează.
Partitura sau clavirul imnului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic şi semnată  de autor manu propria .
CV-ul autorului muzicii, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activează.
Interpretarea imnului înregistrată pe suport electronic.
Regulamentul de utilizare a imnului, expus pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Avizul unui critic literar cu gradul de doctor/ doctor habilitat în filologie asupra textului imnului, semnat de acesta manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila   instituţiei în care referentul activează.
Avizul unui muzicolog cu gradul de doctor/ doctor habilitat în studiul artelor asupra muzicii imnului, semnat de acesta  manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activeazăProiect

Aprobat
prin Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr._________din ______________ 2014

Regulament-tip
de utilizare a stemei, drapelului, imnului și sigiliului armoriat
al unității administrativ-teritoriale

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului, imnului și sigiliului armoriat al unității administrativ-teritoriale este elaborat în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28.07.2011 şi stabileşte modul de etalare, păstrare şi folosire a acestor însemne.
2. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat sunt simboluri publice teritoriale prin care unitatea administrativ-teritorială se identifică.
3. Posesor de drept al simbolurilor publice teritoriale ale unității administrativ-teritoriale este unitatea administrativ-teritorială care le-a instituit.
4. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat pot fi utilizate oficial ca simboluri publice numai după înregistrarea acestora în modul stabilit în Armorialul General al Republicii Moldova.
5. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat fac parte din domeniul public al statului şi sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
6. Responsabilitatea şi controlul pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcină conducătorului autorității executive a unității administrativ-teritoriale.

II. Utilizarea stemei

7. Stema unității administrativ-teritoriale se amplasează pe sediile și edificiile unității administrativ-teritoriale, în birourile de serviciu ale funcționarilor publici, precum şi înalte încăperi publice ce aparţin unității administrativ-teritoriale.
8. Imaginea stemei unității administrativ-teritoriale poate fi reprodusă pe:
a) sigiliile oficiale ale autorităților deliberative și executive ale unității administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor structurale ale acestora;
b) formularele cu antet ale autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor structurale ale acestora;
c) la intrările în teritoriul unității administrativ-teritoriale.
d) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale unității administrativ-teritoriale.
e) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de unitatea administrativ-teritorială;
f) legitimaţiile funcționarilor unității administrativ-teritoriale;
g) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a unității administrativ-teritoriale;
h) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
i) timbre, plicuri şi alte emisiuni și efecte poştale executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
j) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
k) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi pictorilor ce au elaborat însemnul;
m) alte cazuri, cu permisiunea autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
9. În cazul în care stema unității administrativ-teritoriale va fi utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau de alte steme teritoriale, pe primul loc din stânga sau de sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupând o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, și fiind ordonate în conformitate cu ierarhia stabilită prin lege a unităților administrativ-teritoriale respective. Dimensiunile liniare ale stemei unității administrativ-teritoriale nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale ierarhic superioare.

III. Utilizarea drapelului

10. Drapelul original al unității administrativ-teritoriale se păstrează în biroul de serviciu al conducătorului autorității executive a unității administrativ-teritoriale şi se scoate în public, la decizia acestuia, cu prilejul unor ceremonii solemne oficiale.
11. Drapelul uzual al unității administrativ-teritoriale se arborează pe sediile autorităților deliberativă și executivă a unității administrativ-teritoriale, pe alte edificii publice care aparţin unității administrativ-teritoriale, precum și, în cazul unor ocazii speciale (parade, demonstrații, marșuri etc.), pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) participante la ceremonie ale unității administrativ-teritoriale.
12. Drapelul original și drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc.
13. Imaginea standard a drapelului unității administrativ-teritoriale poate figura pe:
a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de unitatea administrativ-teritorială;
b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a unității administrativ-teritoriale;
c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
d) timbre, plicuri şi alte emisiuni și efecte poştale executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
e) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
f) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi pictorilor ce au elaborat însemnul;
g) alte cazuri, cu permisiunea autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
14. În cazul în care drapelul unității administrativ-teritoriale va fi utilizat alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi/sau de alte drapele teritoriale, pe primul loc va fi amplasat Drapelul de Stat, celelalte drapele ocupând o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta sau mai jos, și fiind ordonate în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova și de ierarhia stabilită prin lege a unităților administrativ-teritoriale respective. Dimensiunile liniare ale drapelului unității administrativ-teritoriale nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale ierarhic superioare.

IV. Utilizarea imnului

15. Imnul unității administrativ-teritoriale se intonează în interpretare orchestrală şi vocală. Se admite utilizarea înregistrărilor audio.
16.Imnul unității administrativ-teritoriale se intonează:
a) la arborarea oficială a drapelului unității administrativ-teritoriale;
b) la deschiderea adunărilor solemne, inaugurarea concursurilor şi festivalurilor locale, raionale, zonale;
c) la deschiderea manifestărilor consacrate începutului anului de studiu şi a altor acţiuni solemne din instituţiile de învăţământ;
d) în cadrul ceremoniilor oficiale de înmânare a unor distincţii, titluri, menţiuni;
e) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse de către reprezentanţii autorităţilor publice din ţară sau din străinătate.
17. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale împreună cu a Imnul de Stat al Republicii Moldova în cadrul unei ceremonii oficiale, Imnul de Stat va fi audiat la deschiderea ceremoniei, iar imnul unității administrativ-teritoriale va fi audiat fie imediat după Imnul de Stat, fie la închiderea ceremoniei.
18. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale, în semn de onor şi respect, persoanele participante vor avea o comportare decentă, se vor ridica în picioare, bărbaţii îşi vor descoperi capul.
19. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale în timpul arborării oficiale a drapelului unității administrativ-teritoriale, persoanele participante se vor întoarce în direcţia acestuia.

V. Utilizarea sigiliului armoriat

20. Sigiliul armoriat cu stema unității administrativ-teritoriale se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la sigilii.
21. Sigiliul armoriat cu stema unității administrativ-teritoriale se păstrează în biroul de serviciu al conducătorului autorității posesoare a sigiliului, în dulap metalic sau în safeu.
22. Se interzice păstrarea sigiliului armoriat pe mesele de lucru, în sertare neasigurate cu lacăt și purtarea lor în buzunarele îmbrăcămintei sau genți neasigurate cu lacăt.

VI. Dispoziţii finale

23. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat beneficiază de protecţie juridică în conformitate cu actele normative în vigoare.
24. Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat, profanarea acestora atrage răspunderea administrativă, penală şi/sau materială în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
24. Alte relaţii generate de utilizarea stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat şi care nu au fost reflectate în prezentul Regulament, vor fi  reglementate de normele Legii cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011, alte acte normative aferente domeniului.

Aprobat în ședința
Comisiei Naționale de Heraldică
din 24 aprilie 2014.
Proces-verbal nr. ___–IV.


Listă generală actualizată
a actelor necesare pentru prezentarea însemnelor corporative
spre expertizare și avizare la Comisia Națională de Heraldică
și pentru înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova


Nr. crt.
Tipul însemnului/ Actul
Numărul de exemplare

I. Actele generale
pentru toate tipurile de însemne corporative

1
Demersul autorităţii solicitante către CNH privind expertizarea și avizarea însemnului (însemnelor) în vederea aprobării și înregistrării în Armorialul General al Republicii Moldova, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare
1
2
Copia actului statutar, în baza căruia activează solicitantul, autentificată cu semnăturile și ștampilele de rigoare de către solicitant.
                Notă: Pentru organele centrale de specialitate ale administrației publice și ale altor autorități administrative centrale, ale căror acte statutare se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se indică doar denumirea actului și referința bibliografică la locul și data publicării.
2
3
Copia actului de înregistrare de stat a solicitantului, autentificată cu semnăturile și ștampilele de rigoare de către solicitant
2

II. Actele specifice pentru însemnele heraldice
(stemă, emblemă, drapel)

1
Blazonarea oficială a stemei (emblemei) sau descrierea oficială a drapelului în termeni științifici, cu indicarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificate cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţiile în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea alb-negru conturat a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
5
Imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a drapelului cu arătarea proporțiilor, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul poate fi comun pentru toate însemnele heraldice prezentate (stemă și drapel sau stemă, emblemă și drapel).
3
8
Regulamentul de utilizare a însemnului (însemnelor), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
9
Actul de aprobare a însemnului (însemnelor) şi a regulamentului de utilizare a acestuia (acestora) de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2

III. Actele specifice pentru imnuri

1
Textul imnului, semnat de autor manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-ul autorului textului, semnat manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează
3
3
Partitura sau clavirul imnului, semnat de autor manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și, în măsura posibilităților, în format electronic
3
4
CV-ul autorului muzicii, semnat manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează
2
5
Interpretarea imnului înregistrată pe suport electronic
2
6
Regulamentul de utilizare a imnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Actul de aprobare a imnului şi a regulamentului de intonare a acestuia de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2
8
Avizul unui critic literar cu gradul de doctor/ doctor habilitat în filologie asupra textului imnului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care referentul activează
2
9
Avizul unui muzicolog cu gradul de doctor/ doctor habilitat în studiul artelor asupra muzicii imnului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care referentul activează
2

III. Actele specifice pentru însemnele faleristice
(cruce, medalie, insignă etc.)

1
Descrierea oficială a însemnului în termeni științifici, cu arătarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color în mărime naturală a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea color mărită de cel puțin două ori a însemnului pe hârtie albă de format A4
3
5
Imaginea alb-negru conturat mărită de cel puțin două ori a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a însemnului cu arătarea dimensiunilor (desen tehnic pentru confecționarea însemnului), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul nu este necesar dacă însemnul preia un standard faleristic deja aprobat de CNH și utilizează o emblematică heraldică deja înregistrată în Armorialul General al Republicii Moldova.
3
8
Statutul sau Regulamentul de conferire și port al însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
9
Modelul de brevet (legitimație) la distincție, în culori și mărime naturală
3
10
Actul de aprobare a însemnului şi a statutului (regulamentului de conferire și port) a acestuia de către autoritatea de conducere a posesorului însemnului, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2

IV. Actele specifice pentru însemnele uniformistice
(insigne, ecusoane, cocarde, epoleți etc.)

1
Descrierea oficială a însemnului în termeni științifici, cu arătarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color în mărime naturală sau micșorată până la dimensiunile colii de hârtie a însemnului , pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea color mărită de cel puțin două ori a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic, numai  pentru însemnele mici
3
5
Imaginea alb-negru conturat, naturală sau mărită de cel puțin două ori, a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a însemnului cu arătarea dimensiunilor (desen tehnic pentru confecționarea însemnului), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul nu este necesar dacă însemnul preia un standard uniformistic deja aprobat de CNH și utilizează o emblematică heraldică deja înregistrată în Armorialul General al Republicii Moldova.
3
8
Schiță generală color a uniformei, pe tipuri și sexe, cu arătarea amplasării însemnului, dacă este cazul, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic

3
9
Regulamentul de port al însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
10
Actul de aprobare a însemnului şi a regulamentului de port a acestuia de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2NOTA BENE:
 Acesta este doar un ghid informativ pentru a demara elaborarea unui nou simbol heraldic. Pentru detalii contactati Comisia Naţională de Heraldică (Chişinău) - 022 251021.