Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

13 aug. 2013

interviu pentru Tribuna.mdMedalii noi pentru Armata Naționalăhttp://tribuna.md/wp-content/uploads/2013/08/decoratii-armata1.jpg 

Armata Națională are medalii noi. Acestea au fost fabricate din tombac și executate după conceptul autorului Vlad Mischevca, membru al Comisiei Naționale de Heraldică, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al AȘM.

 Solicitat de TRIBUNA, Vlad Mischevca a menționat că el a fost cel care în 2011- 2012 a creat conceptul noilor decorații, acestea fiind:  „Crucea pentru serviciu impecabil”, clasa I-II-III, Medalia „Consolidarea Frăţiei de Arme” și Medalia jubiliară „Aniversarea a XX-a a Armatei Naţionale, 1991-2011”. Cea mai înaltă distincţie în Armata Naţională va fi „Crucea pentru merit”(vezi foto în dreapta)
– clasa I, urmată de „Crucea pentru merit”, clasa II şi „Crucea pentru merit”, clasa III.

http://tribuna.md/wp-content/uploads/2013/08/Crucea-merit-aur_aprobat-copy.jpg

Cît despre fabricarea acestora, autorul a menționat că „Ministerul Apărării a desfășurat o licitație și au fost alese două uzine din Chișinău”.
Potrivit spuselor sale, materialul de confecție este tombacul – un aliaj de cupru și zinc. Cît despre numărul medaliilor fabricate, Vlad Mischevca a spus că nu-l cunoaște, această informaţie ținînd de Ministerul Apărării.
Autorul noilor însemne faleristice  consideră că, cel mai probabil, acestea vor fi acordate la Ziua Armatei Naționale, care va fi sărbătorită pe 3 septembrie.

 Kristina Gurez
Foto: facebook.com/VladMischevca

Sigla unui partid din RM „ruptă” din bancnota de un dolar american


Partidul Național Român (PNR), după ce s-a reformat în Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) și-a schimbat conducerea, a adoptat un nou statut și o nouă siglă.
După cum relatează TRIBUNA, noua siglă a Partidului NOI este o piramidă de culoare roșie, întreruptă către vîrf, iar la bază are înscrisă abrevierea denumirii partidului.


În statutul partidului este menționat că „sigla simbolizează stabilitate, putere, perseverență, perfecțiune”.
Contactat de TRIBUNA, Vlad Mischevca, membru al Comisiei Naționale de Heraldică de pe lîngă Președintele RM, istoric și cercetător, a remarcat că actuala emblemă nu are avizul Comisiei şi a menționat că din perspectiva heraldicii, asemenea simbol poarta o conotatie mult mai complexă şi se regăsește chiar și pe bancnota de un dolar american, iar piramida este folosită în numeroase logo-uri corporative.
„Utilizarea piramidei în sine este un semn semnificativ pentru ordinele oculte, iar piramida
http://tribuna.md/wp-content/uploads/2013/08/dolar-e1376299808295.jpg
neterminată este o referire evidentă la un proiect nefinisat”, a precizat expertul.
În istoria americană, se spune că piramida întreruptă este un simbol clasic. „Piramida egipteană este un simbol al puterii și durabilității, iar faptul că vîrful este separat de bază sugerează că statul este într-o continuă căutare, iar momentul atingerii apogeului încă nu a sosit”, se mai spune în explicația americanilor.

Kristina Gurez
 http://tribuna.md/2013/08/13/foto-sigla-unui-partid-din-rm-%E2%80%9Erupta%E2%80%9D-din-bancnota-de-un-dolar-american/
PROBLEMĂ: Niciun partid politic din RM nu și-a înregistrat oficial simbolurile!


Nici un partid politic din Republica Moldova nu și-a înregistrat oficial simbolurile (drapelul, stema și alte elemente distinctive) la Comisia Naţională de Heraldică, care activează din 1995 pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Despre aceasta a comunicat pentru TRIBUNA Vlad Mischevca, primul Președinte al Comisiei, actualmente membru, doctor în istorie, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie al AȘM.
El a declarat că, în cadrul Comisiei, a fost stabilit un set de norme ce reglementează utilizarea simbolicii de stat și a simbolicii instituțiilor, în general și că, legislaţia în acest domeniu, adoptată în ultimii ani, prevede expres legalizarea oricăror simboluri corporative, particulare sau oficiale.
Vlad Mischevca a mai spus că „partidele politice, de asemenea, au dreptul de a depune dosarul și de a-și înregistra drapelul, stema, logo-ul etc.” .
„Din 1995 și pînă în prezent nici nu partid politic nu s-a adresat cu asemenea solicitare”, a precizat primul președinte al Comisiei.
Cu referire la elementele distinctive ale  emblemelor partidelor politice, cercetătorul a mai spus că este interzis ca acestea să utilizeze elemente din Stema de Stat.
Totodată, el a precizat că membrii Comisiei, care nu sînt salarizați,  sînt deschiși spre solicitări și consultări în domeniul heraldicii naționale.

Kristina Gurez

 

ПРОБЛЕМА: Ни одна из политических партий РМ не зарегистрировала официально свои символы!


Ни одна из политических партий Республики Молдова не зарегистрировала в официальном порядке свои символы (флаг, герб и другие отличительные знаки) в Национальной комиссии по геральдике при президенте.  Об этом порталу ТРИБУНА заявил первый председатель, а ныне член  этой комиссии Влад Мискевка, который является  доктором истории и ведущим научным исследователем Института истории АНМ.
По его словам, в рамках комиссии установлены определенные нормы насчет использования государственной символики и символики учреждений в целом.
Он также утверждает, что «политические партии тоже имеют право подавать документы для регистрации своего флага, герба, логотипа и т. д.». «С 1995 года и до настоящего времени такие обращения не поступили ни от одной  политической партии», – уточнил первый председатель комиссии.
Что касается отличительных эмблем политических партий, то исследователь пояснил, что им запрещено использовать элементы Государственного герба.
Влад Мискевка также уточнил, что члены Комиссии готовы предоставлять консультации по вопросам, относящимся к сфере ее компетенции.
 Кристина Гурез
http://tribuna.md/ru/2013/08/13/problema-niciun-partid-politic-din-rm-nu-si-a-inregistrat-oficial-simbolurile/ 


Partidul care mizează pe simbolul „pumnului”

Partidele din Republica Moldova dau dovadă uneori de ingeniozitate atunci cînd îşi aleg însemnele, luînd în calcul şi mesajul pe care-l transmit acestea societăţii. Este şi cazul celui mai „tînăr” partid din Republica Moldova – „Forţa Poporului”, care a decis să-şi aleagă drept siglă „Pumnul”, adică mîna dreapta strînsă în pumn. După cum prezintă TRIBUNA, sigla este de culoare roșie, amplasată pe un fundal alb într-o cunună întreruptă, jumătate fiind din stele roşii, iar altă jumătate – flăcări sau frunze (?) cu tăieturi multiple neordonate.


 Mîna încleștată într-un pumn simbolizează puterea si unitatea. Mîna dreaptă este, de obicei, o „mînă a puterii”, corespunde unui început activ, semnifică voința și acțiunile individului,” a declarat pentru TRIBUNA expertul în heraldică, dr.Vlad Mischevca, membru al Comisiei Naționale de Heraldică de pe lîngă Președintele RM. În același context, el a spus că acest simbol - mâna dreaptă este, de obicei, o mână a puterii” şi corespunde unui început activ, semnifică voința și acțiunile individului, viitorului, și dobândirii cunoștințelor și experienței, a schimbărilor benefice. Aceasta este folosită în ritualuri de binecuvântare și blestem (Geneza 48:18 - „Şi Iosif a zis tatălui său: „Nu aşa, tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.”). Servind ca un simbol de influență spirituală, educație, caritate, onestitate și logică, afirmă expertul. Totodată, având predominant o valoare pozitivă, mâna dreaptă este legată de acțiunea dreaptă (justă), a menţionat Vlad Mischevca.

Totodată, semnificația simbolică a mâinilor şi designul lor emblematic pot fi extrem de variate și au o mulţime de sensuri simbolice naționale și morale diferite, de la caz la caz, de la ţară la ţară. În Evul Mediu emblema mânii era deseori folosită pentru a exprima conceptul de "apărare", "jurământ" și "loialitate".
Mâna încleștată într-un pumn, în armură sau fără, care ține un scut sau o sabie, arc sau săgeată, era prezentă nu numai în stemele personale, dar și în stemele unor țări, cum a fost Karelia, atunci când era necesar de a exprima ideea de defensivă, de curaj, de apărare a patriei.
Conceptul emblematic al mâinilor (cu bătături) - ca simbol al proletariatului a devenit extrem de popular în urma evoluării mișcării revoluționare a muncitorilor din Europa de Vest din sec.XIX, iar în Rusia a căpătat amploare mai ales după anii revoluţionari 1905-1907. Acest concept a fost pe larg utilizat în 1917 în calitate de simbol al puterii și solidarităţii clasei proletare. Mână strânsă într-un pumn devine simbolul "puterii victorioasei clase muncitoare, emblemă a dictaturii proletariatului."
În timpul revoluției din Ungaria, în 1919, emblema pumnului roșu, puternic şi zdrobitor, îndreptat "contra imperialiștilor, care au semnat Tratatul de la Versailles", a fost una dintre primele afișe de agitaţie ale Republicii Sovietice Ungare.
Nu este surprinzător, în atmosfera tensionată a anilor 20 - 30 ai sec. XX, că această emblemă a devenit populară în cadrul mișcărilor revoluționare din Occident. Aceasta a fost folosită în mod oficial ca un semn de solidaritate internațională a clasei muncitoare pe insignele și biletele de membru ale diferitor organizaţii. A devenit emblema Frontului Popular în Franța în 1936, fiind un simbol internațional al rezistenței împotriva fascismului (a Brigăzilor Internaționale din Spania în 1936-1939, când însemnul a atins un înalt grad de exprimare ideologică și expresie artistică).
Originalitatea logo-ului constă în virtutea naturii sale emoţionale si psihologice speciale, fiind extrem de potrivit pentru uz personal şi mai ales în domeniul activităţii organizaţiilor politice, în concordanţă cu motto-ul. Dar, rămâne mai puţin adecvat în calitate de simbol oficial, de stat, din cauza că îi lipsește o anumită abstractizare și detașare. După cel de al doilea război mondial, logo-ul a continuat să fie folosit în simbolismul multor țări socialiste din Europa. Emblema rămâne populară și la gherilele din America Latină, la unele organizații de tineret din țările europene. Astfel, emblema mâinii strânse în pumn (mâna dreaptă încleștată) este un atribut principal asociat cu simbolurile mișcărilor sociale și ale organizațiilor politice, dar nu şi în calitatea unui simbol heraldic de stat - a precizat dr.Vlad Mischevca.

 http://tribuna.md/2013/08/14/partidul-care-mizeaza-pe-pumn/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu