Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

21 apr. 2013

Istoricul Vlad Mischevca la 50 de ani
Noutăţile diasporei
Cea de-a 50-a aniversare jubiliară a fost sărbătorită de către Dr. conferenţiar Vlad Mischevca, personalitate importantă a istoriografiei şi a vieţii academice din Republica Moldova.
Dr. Vlad Mischevca este cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru al Comisiei Naţionale de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (a fost preşedinte al acestei comisii între anii 1995–1997 şi vicepreşedintele ei în perioada 1998-2008), cît şi a numeroase societăţi ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.
Este autor a peste 70 de articole şi studii (inclusiv zece cărţi publicate la Chişinău, Iaşi, Salonic, Atena), printre acestea numărîndu-se şi cartea Simbolurile Ţării Moldovei, sponorizată şi lansată de către Biroul Relaţii Interetnice în anul 2010 - Proiect realizat în cadrul Congresului IV al Diasporei moldoveneşti.
Desfăşurîndu-şi activitatea ştiinţifică  timp de zece ani (2000-2010) în Grecia, a continuat să se ocupe de istoria Ţării Moldovei, de relaţiile culturale şi politice dintre români şi elini pe parcurs de secole. Este de remarcat aportul dr. Vlad Mischevca în vederea întăririi legăturilor de prietenie moldo-elene, al familiarizării societăţii academice elene cu istoricii din Republica Moldova, fiind unul din primii reprezentanţi ai diasporei ştiinţifice.
Fiind membru al Asociaţiei Moldo-Elene ,,Orfeu”, a participat activ la organizarea tuturor evenimentelor culturale ale asociaţiei, precum şi la întâlnirile oficiale cu demnitarii şi diplomaţii din Republica Moldova şi România.
Din 2004 şi până în prezent, Vlad Mischevca a reprezentat Asociaţia „Orfeu” la toate forurile Diasporei (Congresele şi Conferinţele ce au avut loc la Chişinău), în cadrul cărora a fost menţionat cu Diplome de Onoare din partea Guvernului pentru promovarea destoinică a culturii şi imaginii ţării de origine – Republica Moldova.
Reîntors la baştină, Dl Mischevca rămîne a fi un membru activ al Asociaţiei, fiind întotdeauna disponibil să acorde asistenţă ştiinţifică şi susţinere colegială celorlalţi membri ai asociaţiei.
Consiliul de conducere şi membrii Asociaţiei Moldo-Elene „Orfeu” a conferit domnului dr. conf. Vlad Mischevca titlul de: Membru de Onoare al Asociaţiei Moldo-Elene „Orfeu” şi calificativul de: Reprezentant permanent în mediul academic şi cultural al Republicii Moldova din partea Asociaţiei Moldo-Elene „Orfeu”din Atena.
Folosind această ocazie, Biroul Relaţii Interetnice işi exprimă respectul şi întreaga apreciere pentru colaborare fructuoasă cu dr. Vlad Mischevca, şi suntem recunoscători pentru faptul că, a fost şi este puntea de legătură ce uneşte reprezentanţii Asociaţiei Moldo-Elene „Orfeu” cu Republica Moldova.
Data publicării: Joi, 18 aprilie 2013.

Vezi cartea in varianta PDF: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu