Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

11 mar. 2013

MESAJUL ASOCIAȚIEI MOLDO-ELENE „ORFEU” DIN ATENAPe domnul Vlad Mischevca l-am întâlnit pentru prima oară, ca şi majoritatea membrilor asociaţi ai diasporei moldave din Grecia, la sfârșitul lunii octombrie 2000 – în incinta sediului Asociației Moldo-Elene „Orfeu” din centrul Atenei. Puţini dintre noi l-au cunoscut personal până la acea dată, deşi era un nume de istoric consacrat, pe care mulţi îl auziseră deja, fiind autorul lucrărilor „Pacea de la București, 1812” și „Principele Constantin Ypsilanti”. Colegul nostru, cel care zilnic era „de serviciu” la sediul Asociaţiei – Mihai Slusarenco – ni l-a prezentat cu mândrie pe prietenul său de facultate, care venise „cu acte în regulă” în Grecia, cu o bursă a statului elen, în urma unui concurs al Fundaţiei Y.K.I.
Chiar din primele zile, Vlad s-a încadrat activ în viaţa Asociației noastre, constituite la 1999. Pentru noi, cei plecați la începutul anilor ’90 peste hotarele Republicii Moldova, noul coleg a devenit ca o punte de legătură, ce ne unea cu Patria, informându-ne cu pasiune și lămurindune cu răbdare în privinţa multor procese social-politice, ce se petreceau la Chişinău, lucruri pe care fie că nu le cunoșteam, fie că nu le „descifram” în totalitate – fiind rupți sau izolaţi de realităţile politice de acasă (pe atunci puţini dintre noi posedau computerul și era dificil să ai acces la internet în timpul orelor lungi de muncă, rămânând, în general, insuficient de informați şi versaţi în istorie şi politică). Să mai amintim că, la începutul acelui deceniu, în Grecia nu se edita niciun ziar în limba română. Iar la întâlnirile noastre (inclusiv la cele numeroase neprotocolare) din cadrul Asociației, Vlad întotdeauna se străduia să ne prezinte noutăţile politice, să ne familiarizeze cu adevărul istoric al neamului nostru, românesc, și afirm cu siguranţă: mulți dintre noi, datorită abnegaţiei Dumnealui, s-au dumerit în ceea ce priveşte conștiința națională. O frază des repetată de către Vlad: „Nu toţi românii sunt moldoveni, dar, cu certitudine – orice moldovean este român!”
Prin intermediul Asociației „Orfeu”, Vlad Mischevca face cunoștință cu imigranții intelectuali din România și se încadrează activ în realizarea unui proiect de editare a primului săptămânal în limba română, editat în Grecia – „Curierul Atenei” (2002-2003), urmat apoi de hebdomadarul „Săptămâna” (2005). Astfel, prin intermediul acestor ziare, Vlad Mischevca a debutat cu succes şi în ipostaza de jurnalist principial şi competent, abordând diverse subiecte actuale de istorie, cultură şi politică a românilor de la Est de Prut. Doctorul în istorie Vlad Mischevca, în 2004 – anul comemorării a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare şi Sfânt, lansează o expoziţie de fotografii personale şi prezintă o comunicare extraordinară la tema: „Ștefan cel Mare și Muntele Athos”, în cadrul unei Conferințe științifice, organizată cu acest prilej de către  Ambasada României din Atena, eveniment ce s-a bucurat de un mare succes în rândul intelectualilor români din diasporă.
Domnul Mischevca, fiind antrenat plenar în munca de cercetare a istoriei relaţiilor internaţionale din secolele XVIII-XIX din sudestul Europei şi a raporturilor bilaterale româno-elene (inclusiv cu Sf. Munte Athos) a găsit timp şi a participat activ la organizarea tuturor evenimentelor culturale ale Asociației „Orfeu”, precum şi la întâlnirile oficiale cu demnitarii şi diplomaţii din Republica Moldova şi România.
În decembrie 2009 Asociația Moldo-Elenă „Orfeu”, în parteneriat cu Ambasada României în Grecia organizează lansarea cărţii autorului – „Domnitorul Constantin Ypsilanti”, lucrare tradusă în limba greacă, după ani de muncă asiduă: de completare şi redactare pe tărâm elen. A fost un eveniment cultural de neuitat, ce a avut un mare ecou, la care s-a prezentat și un descendent al familiei Ypsilanti. Din câte cunoaştem, este prima şi, până acum, singura monografie tradusă în limba greacă a unui istoric din Republica Moldova.
Din 2004 și până în prezent, Vlad Mischevca ne-a reprezentat Asociația „Orfeu” la toate forurile Diasporei (Congresele și Conferințele ce au avut loc la Chişinău), în cadrul cărora a şi fost menționat cu Diplome de Onoare din partea Guvernului, ca membru al Asociației, care promovează destoinic cultura şi imaginea ţării de origine – Republica Moldova.
Cu toate că dr. Vlad Mischevca s-a reîntors la baştină și activează din nou cu mult succes în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Dumnealui rămâne a fi un membru activ al Asociației noastre și totdeauna este disponibil să ne acorde o asistenţă ştiinţifică şi susţinere colegială. Astfel, când Cenaclul „Legământ” a pus în discuţie la o ședință specială tema „Pacea de la București și consecințele ei” – colegul Vlad Mischevca ne-a trimis amabil toate materialele necesare, pentru ca să reuşim să dezvăluim acest important subiect istoric. Datorită recomandărilor Domniei sale au fost invitați şi s-au lansat la un şir de emisiuni de la diverse posturi TV din Chişinău membrii Asociaţiei noastre – Violeta Slusarenco, Mihai Slusarenco, Dumitru Gurău și, drept rezultat, telespectatorii din Republica Moldova au făcut cunoștință cu activitatea Asociației „Orfeu” din Grecia. În interviurile sale, acordate la TV, radio și în presa scrisă sau cea online, Vlad Mischevca, deseori, menționează cu profund respect și propagă cu căldură activitatea de voluntariat a colegilor săi din diasporă, întruniţi în cadrul Asociației „Orfeu”.   
Cu ocazia aniversării jubiliare, de 50 ani, a stimatului nostru coleg şi prieten, apreciindu-i activitatea rodnică în procesul de colaborare dintre Republica Moldova şi Grecia, şi de promovare a românismului în travaliu său cultural-istoric – Consiliul de conducere și membrii  Asociației Moldo-Elene „Orfeu” îi conferă domnului dr., conf. VLAD MISCHEVCA titlul de: Membru de Onoare al Asociației Moldo-Elene „Orfeu” și calificativul de: Reprezentant permanent în mediul academic și cultural al Republicii Moldova din partea Asociației Moldo-Elene „Orfeu”din Atena.
Să ne trăiești,Vlad! Să-ți însutești anii, să fii sănătos şi îţi urăm succese mari pe tărâmul științei și numai bucurii de la fiica dragă și nepoţei!!!
Χρονια πολλα!!!   

Larisa Bîlhac,
conducătoarea cenaclului „Legămâmt”, din cadrul Asociației Moldo-Elene „Orfeu”,
Dumitru Gurău,
preşedintele Asociației Moldo-Elene „Orfeu” din Atena,
și toți prietenii din Grecia, care te iubesc şi te respectă...   
Atena, 1 martie 2013. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu