Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

24 mar. 2014

Plăcuţele de înmatriculare a transportului auto din R. Moldova


EXPERTIZĂ HERALDICĂ
a plăcuţelor de înmatriculare a transportului auto din R. Moldova
Analizând noile plăcuţe de înmatriculare a transportului auto din Republica Moldova sub aspectul expertizării lor heraldice, constatăm următoarele:
Legea Nr. 32 din  07.03.2013 privind Stema de Stat a Republicii Moldova (Publicată: 03.05.2013 în Monitorul Oficial Nr. 97-103, art Nr 318), stipulează că –
Art.2    (3) Imaginea grafică etalon a Stemei de Stat, în versiunile color, alb-negru conturat şi alb-negru haşurat în coduri heraldice, este reprodusă în anexa nr. 1.
    (4) Imaginea reprodusă a Stemei de Stat, indiferent de dimensiunile ei, trebuie să corespundă întocmai proporţiilor imaginii grafice etalon.
    (5) Recomandările tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice la confecţionarea şi reproducerea Stemei de Stat corespund celor stabilite în anexa  nr. 2 la Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    (6) Stema de Stat poate fi confecţionată în orice mod perceptibil vizual, din orice material care nu aduce ofensă acesteia.
În Art.3 se prevede:   (3) Utilizarea Stemei de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ...atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.
Iar Art.10 menţionează clar că: „(4) Dreptul de a folosi imaginea Stemei de Stat de către alte instituţii şi organizaţii decît cele stabilite la art. 4 şi 5 se acordă prin hotărîre de Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.”
Totodată, remarcăm, că  reproducerea imaginii Stemei de Stat pe Plăcuţele de înmatriculare a transportului auto în Republica Moldova nu se regăseşte în Legea dată (Articolele 5, 6, 7 cu privire la Utilizarea Stemei de Stat). În Art. 7 (4) se specifică că „Utilizarea sau reproducerea comercială a Stemei de Stat se autorizează de către Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.”  Astfel, nu avem certitudinea dacă există o asemenea aprobare din partea Comisiei Naţionale de Heraldică referitor la placuţele de înmatriculare, executate şi utilizate în Republica Moldova.
Imaginea color a Stemei de Stat  plasată în partea dreaptă (heraldică), în colţul de sus, a plăcuţei de înmatriculare analizate ne permite să menţionăm un şir de încălcări şi devieri de la imaginea etalon, prezentă în Legea organică din 3.03.2013.

1. Cromatica scutului şi acvilei cruciate nu corespund culorilor stabilite recomandate pentru Drapelul de Stat.
Nuanţele cromatice recomandate:[1]
Culoarea
Nuanţa
Pantone
CMYK
RGB
HTML

Albastru (azur)
Albastru de Berlin
293c
97.81.0.0
0-70-174
#0046AE
Galben
Crom
109c
1.15.100.0
255-210-0
#FFD200
Roşu
Vermion
186c
13.100.90.4
204-9-47
#CC092F


Maro [la acvilă] 


4645c
28.15.68.7
176-126-91
#B07E5B
Verde [la ramura de măslin]


3415c
100.26.86.14
0-122-80
#007A50

2. Proporţiile Stemei de Stat reprezentate pe Drapelul de Stat faţă de pînza drapelului se determină după următoarele principii:
 Centrul stemei se află la intersecţia axei verticale care trece prin vîrful scutului heraldic cu axa orizontală care trece prin linia de tăiere a scutului heraldic şi prin vîrfurile urechilor capului de bour.
 Stema se înscrie într-o circumferinţă cu raza egală cu distanţa dintre centrul stemei şi extremitatea de sus a crucii din ciocul acvilei, astfel încît şi vîrfurile extreme de jos ale aripilor acvilei se înscriu în această circumferinţă.

 
Astfel, proporţia Stemei de Stat în plăcuţa de înmatriculare este denaturată (H:L=1,35 faţă 1,4 cum ar trebui să fie), adică este mai lată (L).

3. Elementele heraldice din Stema de Stat sunt desenate cu abateri esenţiale –

A) Ciocul acvilei este închis (trebuie întredeschis);
B) Scutul are o formă diferită de cea etalon – cu vârful în ogivă.
C) Chenarul scutului este diferit (mai gros);
D) Roza heraldică se deosebeşte de cea recomandată;
E) Zborul aripilor acvilei este lărgit, iar penajul în partea inferioară – simplificat. Vârful celor trei pene din coadă diferă în proporţii;
F) Sceptrul are altă structură;
G) Ramura de măslin este mai ridicată şi mai apropiată de aripa dreaptă a acvilei;


4. Fondalul albastru din sectorul în care este plasată Stema de Stat este de o nuanţă deosebită decât cea indicată în Drapelul UE (Pantone Reflex Blue – RGB: 0/51/153, hexadecimal: 003399).

În concluzie, putem remarca că Plăcuţa de înmatriculare expertizată conţine un şir de abateri de la Imaginea grafică etalon a Stemei de Stat (color, alb-negru) şi necesită o corectare (redesenare) în concordanţă cu Legea în vigoare pentru a nu permite tirajarea în masă a imaginii denaturate a Stemei.


 
Chişinău, 1 martie 2014.


dr. conferenţiar, Vlad MISCHEVCA (heraldist) 

P.S.
CNH a reactionat
Toate plăcuțele de înmatriculare emise în 2014 pot fi declarate ilegale. Comisia Națională de Heraldică a confirmat acest fapt, mai ales că la ultima întrunire s-a decis acest lucru prin vot unanim, scrie politik.md.
Reprezentantul Centrului Resurselor Informaționale de Stat (CRIS) „Registru” în Comisie a confirmat că, după constatărie CNH, autoritatea a admis câteva abateri în afișarea stemei naționale de pe plăcuțe.
Reproducerea stemei de stat, de altfel, s-a făcut fără consimțământul Comisiei, încălcându-se grav legea.
Privind acest caz a fost sesizată Procuratura Generală. Totuși, instituția a emis ordinanță de neîncepere a urmăririi penale celor implicați în acest caz, care au prejudiciat bugetul de stat cu milioane de lei.
23.07.2014.
http://www.basarabia.md/gafa-la-nivel-national-toate-placutele-de-inmatriculare-emise-in-2014-sunt-ilegale[1] Legea Nr. 217 din 17.09.2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova. Publicată: 26.11.2010 în Monitorul Oficial, Nr. 231-234.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu